Αναγνώσματα Κυριακής Β΄ Λουκά (2/10/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (2/10/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Γίνεσθε οἰκτίρμονες) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΑΣ) Ἀγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ ΛΟΥΚΑ Διαβάστε περισσότερα

Μετάστασις Ἀγίου Ἰωάννου του Θεολόγου (26/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (14/9/2022) Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Στον άγιο Απόστολο και ευαγγελιστή και στον Χριστό εξόχως αγαπημένο Ιωάννη τον θεολόγο) Ἀρχ. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος (Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Στον άγιο Απόστολο και ευαγγελιστή και στον Χριστό εξόχως αγαπημένο Ιωάννη τον Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής Α΄ Λουκά (25/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (25/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (ΚΑΝΕ ΑΡΧΗ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ ΛΟΥΚΑ Β΄ προς Κορινθίους, κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 6-15      6 Ὃτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμ. Σταυρού (18/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (18/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΑΥΧΗΜΑ ΜΑΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ Προς Γαλάτας, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 16-20      16 Εἰδότες δὲ Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα – Ύψωσις του τιμίου Σταυρού (14/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (14/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ             Α΄ προς Κορινθίους, κεφάλαιο Α΄, εδάφια 18-25      18 ῾Ο λόγος γὰρ ὁ τοῦ Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμ. Σταυρού (4/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (11/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΑΥΧΗΜΑ ΜΑΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα H AΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Προς Γαλάτας, κεφάλαιο ΣΤ΄, εδάφια 11-18    Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα – Γενέθλιον της Θεοτόκου (8/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

Γενέθλιον της Θεοτόκου (8/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς (Γενέσιον της Θεοτόκου) Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Γενέσιον της Θεοτόκου) Αποστολικό Ανάγνωσμα        Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ            Προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 5-11       5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής ΙΒ΄ Ματθαίου (4/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙB΄ Ματθαίου (4/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α’ προς Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΕ΄, εδάφια 1-11      1Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Αρχής της Ινδίκτου (1/9/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

Αρχή της Ινδίκτου (1/9/2022) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Περικοπή (Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο) Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (Ευαγγελική Περικοπή) Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Ο ΔΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ) Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ Α΄ προς Τιμόθεον, κεφ. Β΄, εδάφια 1-7     1Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Αποτομής Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου (29/8/2022) και Πατερικά Κηρύγματα

Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Πράξεις των Αποστόλων, κεφ.ΙΓ΄, εδάφια 25-32         25 Ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ ᾿Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ᾿ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾿ ἐμὲ οὗ οὐκ Διαβάστε περισσότερα