Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (5/6/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (5/6/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων (ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ) αρχιμ. Αθανασίου Μυτιληναίου (ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ, Ο ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Προς Εφεσίους, κεφ. Ε΄, εδάφια 8-19      8 Ἦτε Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Πεντηκοστής (4/6/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (4/6/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Β΄, εδάφια 1-11        1 Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή των Αγίων Πατέρων (28/5/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (28/5/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (Οἱ ἑτεροδιδασκαλοῦντες) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Κ΄, εδάφια 16-18 και 28-38      Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής του Τυφλού (21/5/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (21/5/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. ΙΣΤ΄, εδάφια 16-34     16 ᾿Εγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής της Σαμαρείτιδος (14/5/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (14/5/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής του Παραλύτου (7/5/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (7/5/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ) Αρχιμ, Αθανασίου Μυτιληναίου (ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής των Μυροφόρων(30/4/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (30/4/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. ΣΤ΄, εδάφια 1-7     1Ἐν δὲ ταῖς Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα Κυριακής του Θωμά (23/4/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (23/4/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. Ε΄, εδάφια 11-20     12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Παρασκευή (14/4/2023)

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14/4/2023) Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – Μέρος 1ο) Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – Μέρος 2ο) Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – Μέρος 3ο) Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (ΟΙ Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη (13/4/2023)

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (13/4/2023) Ιερός Χρυσόστομος (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ) Ιερός Χρυσόστομος (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ) Ιερός Χρυσόστομος (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ) Ιερός Χρυσόστομος (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ) Ιερός Χρυσόστομος Διαβάστε περισσότερα