Επικοινωνία

Περιοδικό Χριστιανική Σπίθα

Ι.Μονή Λογγοβάρδας

84400 Πάρος

τηλ: +30 22840 21202

Email: xrspitha@otenet.gr

Web: https://www.xristianikispitha.gr

 

Ιδρυτής

(+) ΑΥΓΟΥΣΤΙΜΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

επίσκοπος πρ. Φλωρίνης

Συντακτική ομάς

πνευματικών αυτού τέκνων

 

Εκδίδεται κατά δίμηνο.