«Καλούμε τον Ελληνικό λαό να μη βιαστεί να παραλάβει την νέα ταυτότητα και να επαγρυπνεί για την πνευματική του ελευθερία»

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2023 Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία από όλη την Ελλάδα που υπογράφουν το κείμενο αυτό, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για την προαναγγελλόμενη κυκλοφορία ηλεκτρονικών Διαβάστε περισσότερα

Ἐρανίσματα γιὰ τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ

«Κρατεῖ μὲν Ἄτλας μυθικὸς ὤμοις Πόλον, κρατεῖ δ᾽ ἀληθῶς Μᾶρκος Ὀρθοδοξίαν» Δηλαδή: ὁ Ἄτλαντας, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ Μυθολογία βαστάει στοὺς ὤ́μους του τὸν Κόσμο. Ὅμως, ὁ̔ ἅ́γιος Μᾶρκος ὁ̔ Εὐ̓γενικό̀ς, Διαβάστε περισσότερα

Ευχές (μετά την απόλυση και όλο το εικοσιτετράωρο)

ΕΥΧΗ λεγομένη μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ἀκολουθίας  διά τάς ἐν τῷ μεταξύ τῆς δοξολογίας συμβαινούσας παρατροπάς τοῦ νοός. Φιλάνθρωπε καί ἐλεῆμον Κύριε, ὁ ἀξιώσας με καί κατά τήν παροῦσαν ὥραν, στῆναι Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ: «ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»

Από το Εκκλησιαστικό περιοδικό “Εκκλησιολόγος” Στην προσευχή μόνοι μας δημιουργούμε εμπόδια, ενώ η προσευχή είναι ζυγός αγαθός και ελαφρός. Στην ζωή μας υπάρχουν στιγμές πνευματικής χαλάρωσης και ακηδίας. Αυτό συμβαίνει Διαβάστε περισσότερα