Δέν μπορεῖ ν᾽ ἀλλάξῃ ὁ Πασχάλιος Κανὼν

Καταληκτικὸ συμπέρασμα Ἀνακοινωθέντος Ἱ.Μ. Πειραιῶς τῆς 15-4-2024 …Ὁ Πασχάλιος Κανὼν δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀλλαγῇ, διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ὁδήγησε τοὺς Θεοφόρους Πατέρας εἰς τὴν Διαβάστε περισσότερα

Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως

Ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ὀρ­θοδόξου Ἐκκλησί­ας σᾶς μεταφέρω, ἀδελφοί μου, τὸ παγ­κό­σμιο μήνυμα τῆς χαρᾶς, τὸ μήνυμα τῶν ἀγ­γέλων, τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀντηχεῖ καὶ πάλι Διαβάστε περισσότερα

Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν ἑτεροδόξων

Βαρύνουσα γνώμη ἀνεγνωρισμένου κανονολόγου διατυπωθεῖσα πρὸ 50 ἤδη ἐτῶν! Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν ἑτεροδόξων Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἂν εὐρεθῇ ἐνώπιον προτάσεως Διαβάστε περισσότερα

Τί προβλέπει ὁ γ. Φιλόθεος, ἡγούμενος τῆς μονῆς Καρακάλου

Ἐρώτηση : Συζητεῖται ἔντονα ἡ ἕνωσι τῶν «ἐκκλησιῶν». γέρ. Φιλόθεος: Μάλιστα… Μά­­λιστα… Μάλιστα… Ἐρ. : Μάλιστα ἔχει ἀκου­στῆ, ἂν ἰσχύῃ, ἴσως γιὰ τὸ 2025. γ. Φ.: Ποὺ λένε τότε νὰ Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΕΞ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ: Στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται

«Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β᾽ Κορ. 6, 17) «Ἄρχοντες λαοῦ συνήχθησαν κατά τοῦ Κυρίου καί κατά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς) Διαβάστε περισσότερα

ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου δρ. Θ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΓΡΑΦΙΔΑ 7

Τὸ ἕβδομον χειρόγραφον τετράδιον ἐπιστολῶν τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου. Οἱ 198 ἐπιστολὲς τῶν ἐτῶν 1954 -1958. Ἐπιμέλεια, προλεγόμενα, βιογραφικὰ παραληπτῶν, σημειώσεις ἀρχιμ. Τύχ. Ἀνδρέου, δρ. Διαβάστε περισσότερα

Μουσικὴ Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτη Α´. Μουσικὴ Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ Β´. Ποιήματα τοῦ ὁσίου Μὲ μελοποίησι τοῦ μουσικοδιδασκάλου Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη τόσο τῆς ἀκολουθίας ποὺ συνέθεσε ὁ μαθητὴς τοῦ ὁσίου Διαβάστε περισσότερα

«Ἡ σιωπὴ τῶν ἐπισκόπων εἶνε ἀθεΐα καὶ ἔγκλημα» (επ. Αυγουστίνος Καντιώτης)

Ἅμα δῆτε σ᾽ ἕνα χωριὸ ἢ σὲ μιὰ μητροπόλι νὰ μὴ κατηγοράῃ κανείς τὸ δεσπότη ἢ τὸν παπᾶ, καὶ νὰ λένε ὅλα τὰ στόματα, καὶ οἱ ἄθεοι καὶ οἱ μασόνοι Διαβάστε περισσότερα

Θὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι

(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ ἀρχιμ. Παύλου Ντανᾶ «Ἡ Μεγάλη Πέμπτη τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024») …Μᾶς γράφει ἡ ἀγωνιζομένη δασκάλα Κ.Ζ.: «Πρέπει, πάτερ, νὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Αὐτὴ τὴν Διαβάστε περισσότερα

Αὔξησι τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας»

Λόγῳ τῶν νέων μεγάλων αὐξήσεων τὰ ταχυδρομικὰ ἔξοδα, ποὺ ἔκαναν τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα, ἀναγκαζόμαστε νὰ αὐξήσουμε τὴν ἐτήσια συνδρομὴ τῆς «Σπίθας» γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ στὰ 15,00 €. Γιὰ τὸ ἐξωτερικὸ Διαβάστε περισσότερα