Ἡ ὥρα τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ Κυρίου

Ἔρχεται μία «ἡμέρα Κυρίου» σὲ κάθε ὑπερήφανο ἄνθρωπο καὶ σὲ κάθε κοινωνία, σὲ κάθε λαὸ καὶ κάθε ἔθνος, πoὺ ἀρνεῖται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ κινεῖται μάλιστα ἀλαζονικὰ καὶ ἐμφανίζει τὴν ἁμαρτία του καὶ τὴν διακηρύττει χωρὶς νὰ ντρέπεται. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ καταλάβη τὰ λάθη του, ὅπως θὰ λέγαμε μὲ μία κοσμικὴ ὁρολογία, προσπαθεῖ Διαβάστε περισσότερα

«Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη»

τοῦ δρος Γ. Τσακαλίδη, θεολόγου – θρησκειοπαιδαγωγοῦ Παρακολούθησα σήμερα τὴ συνέντευξη τοῦ π. Βα­­σι­λείου Θερμοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ὁ­μοφυλοφιλία στὴν ἐκ­πομπὴ τῆς ΕΤ2 «Στὰ ἄκρα» τῆς Βίκυς Φλέσσα στὶς 14 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὁμολογῶ ὅ­τι ἀπογοητεύτηκα. Εἶχα γιὰ τὸν ἄν­θρωπο αὐτὸν πολὺ καλὴ γνώμη. Εἶχα διαβάσει ἄρθρα καὶ σχόλιά του πάνω σὲ ζητήματα λειτουργικῆς καὶ Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Εἰρηναῖος γιὰ τὸν ψευτογάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων

Θέλουν νὰ δημιουργήσουνε ἕνα νομικὸ πλαίσιο στὸ παρὰ φύσιν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ χρειάζονται στήριξη μέσα ἀπὸ τὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ ξεπεράσουνε τὰ πάθη καὶ τὶς δυσκολίες τους. Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἕνα πάθος, εἶναι μία ἁμαρτία… δὲν περιμένουμε κανέναν κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο νὰ μᾶς δώσει τὴν ἔννοιά της. Ξέρει πολὺ καλύτερα ἡ Ἐκκλησία τί Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Σύνοδος: πέρα βρέχει

τοῦ κ. Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία σείε­ται συνθέμελα, ἡ οἰκογένεια βομβαρδίζεται, ἡ νεοολοκληρωτικὴ ἰδε­ολογία γιὰ τὴν κατασκευὴ μιᾶς παρακμασμένης κοινωνίας ἐπιτίθεται μὲ ὅ­λα τὰ μέσα καὶ ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι σὲ κατάσταση πλήρους ἀγανάκτησης, ἀλλὰ «ταλαιπωρημένος καὶ ἐγκα­τα­λελειμμένος σὰν ποιμνιοστάσιο ποὺ δὲν ἔχει ποιμένα» (Ματθ. θ΄ 36). Καὶ αὐτὸ γιατὶ γιὰ τὴν Διαρκῆ Διαβάστε περισσότερα

Και διηγώντας τα να κλαίς …

Ἡ ὅλη, ἐν προκειμένῳ, στάση τοῦ κ. Μητσοτάκη καθὼς καὶ τῆς “κουστωδίας” του, τύπου Μαρινάκη, Σκέρτσου, Ἀδώνιδος Γεωργιάδη κ.ἄ. “προσωπικοτήτων” ποὺ λυμαίνονται τὸ δημόσιο βίο, ἀποκαλύπτει πανηγυρικὰ τὸ μέτρο τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀξιακῆς παρακμῆς ποὺ μαστίζει τὴ σύγχρονη πολιτικὴ ζωή. Καὶ ὅμως, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι θεωροῦνται ἀπὸ κάποιους, “διεστραμμένους τὸν νοῦν”, Διαβάστε περισσότερα

Αὔξησι τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας»

Λόγῳ τῶν νέων μεγάλων αὐξήσεων τὰ ταχυδρομικὰ ἔξοδα, ποὺ ἔκαναν τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα, ἀναγκαζόμαστε νὰ αὐξήσουμε τὴν ἐτήσια συνδρομὴ τῆς «Σπίθας» γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ στὰ 15,00 €. Γιὰ τὸ ἐξωτερικὸ οἱ νέες τιμὲς ἀναγράφονται στὴν 1η σελ.. Παρακα­λοῦμε τοὺς φίλους συνδρομητάς, νὰ δείξουν κατανόησι γιὰ τὴν αὔξησι αὐτή, ποὺ ἐπιβάλλεται παρὰ τὴ θέλησί μας, καὶ Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ – Στῶμεν καλῶς!

Δυσάρεστες ἀλλὰ ἀφυπνιστικὲς φω­νὲς ἔρχονται νὰ ξυπνήσουν τὴν ὑπνώττουσα ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μας. • Μὲ θαρραλέο κείμενό του ἀπὸ τὸ Ἅγ. Ὄρος πρὸς τὸν ἀρ­χιεπίσκοπο Ἱ­ε­ρώνυμο καὶ τὴν Ἱε­ραρ­χία μας ὁ ἱερομ. Δαμασκηνὸς ὁ τοῦ Φι­λα­δέλ­φου καλεῖ τοὺς ἐπισκόπους νὰ κηρύξουν τὴν Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ καὶ φωνάζει· Ὅ­σοι δὲν βλέπουν, ὅτι οἰ­κο­δο­μεῖται τὸ κράτος τοῦ Ἀν­τιχρίστου Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ψευδοένωσις ἔχει ἀποφασισθῆ

Συνέδρια θεολογικά, συναντήσεις ἱεραρχῶν καὶ εἴ τι ἄλλο, καθ᾽ ἡμᾶς εἶνε προσχήματα τοῦ Παπισμοῦ. Ἂς μὴ ἀπατώμεθα ὡς ἀνόητα ὀρνίθια πρὸ τῆς μεταμφιεσμένης ἀλώπεκος τῆς ῾Ρώμης. Ἡ ἕνωσις, ἡ ψευδοένωσις, ἔχει ἀποφασισθῆ· ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς μυστικὰ διαβούλια Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, διαβούλια πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς φύσεως, ὧν ἐγκέφαλος ὁ Πάπας. Τὸ δὲ σχέδιον πρὸς πραγματοποίησιν Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕ­Σ «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν….»

Μιὰ ἀπορία, ἕνα γιατί, ἕνας προβληματισμὸς Πρόσφατα, λίγο πρὶν τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2023, Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθὼς καὶ ἄλλες στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ὑπέγραψαν μιὰ γενναία ἀνακοίνωση, ποὺ ἀφοροῦσε τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ τὸν προσωπικὸ ἀριθμὸ τοῦ πολίτη, στηριγμένη στὴν Πατερικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Μιὰ στάση καὶ θέση ἀντίθετη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ἀρχιεπισκόπου, Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Ἡ αἵρεσις τῶν ΛΟΑΤΚΙ Ἡ ἰδεολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ ὄχι ἁπλῶς θέλει νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ διαστρεβλώνει τὴν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. Κατ᾽ αὐτοὺς τὸ φῦλο (ἄνδρας ἢ γυναίκα) δὲν τὸ δίνει ὁ Θεός, ἀλλὰ εἶνε ἁπλῶς ἕνα κοινωνικὸ κατασκεύασμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ καθένας μπορεῖ, ὅποτε θέλει, νὰ ἀλλάξῃ αὐτὸ τὸ φῦλο κατὰ τὶς ὀρέξεις του. Αὐτὸ Διαβάστε περισσότερα