Κυριακή Πατέρων Α΄ Οικ. Συνόδου (16/6/2024) και Πατερικά Κείμενα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (9/6/2024) Αποστολική Περικοπή Ευαγγελική Περικοπή Ιερός Χρυσόστομος – Ερμηνεία Αποστολικής Περικοπής Ιερός Χρυσόστομος – Ερμηνεία Ευαγγελικής Περικοπής Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Ὁμιλία 1η – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ) Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Ὁμιλία 2α – Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ) Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Ὁμιλία 3η – Ο ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ) Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος (Η ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΩΝ ΠΙ­ΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ Διαβάστε περισσότερα

Δέν μπορεῖ ν᾽ ἀλλάξῃ ὁ Πασχάλιος Κανὼν

Καταληκτικὸ συμπέρασμα Ἀνακοινωθέντος Ἱ.Μ. Πειραιῶς τῆς 15-4-2024 …Ὁ Πασχάλιος Κανὼν δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀλλαγῇ, διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ὁδήγησε τοὺς Θεοφόρους Πατέρας εἰς τὴν αἰώνιον σχετικὴν ρύθμισιν, καὶ κατὰ τῆς Θεοπνευστίας τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δογματίζει ὅτι ἐνοικεῖ εἰς Αὐτὴν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα καὶ ὁ συνεορτασμὸς μὲ κατεγνωσμένους αἱρετικοὺς ἐμμένοντας Διαβάστε περισσότερα

Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως

Ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ὀρ­θοδόξου Ἐκκλησί­ας σᾶς μεταφέρω, ἀδελφοί μου, τὸ παγ­κό­σμιο μήνυμα τῆς χαρᾶς, τὸ μήνυμα τῶν ἀγ­γέλων, τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀντηχεῖ καὶ πάλι σήμερα τὸ χαρμόσυνο «Χριστὸς ἀνέστη!» – «Ἀληθῶς ἀ­νέστη!». Εὐ­δόκησε ὁ Θεὸς νὰ τὸ ἀκούσουμε πάλι, γιὰ ἕ­να ἀκόμη Πάσχα. Τὸν εὐ­χα­ριστοῦμε γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ Διαβάστε περισσότερα

Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν ἑτεροδόξων

Βαρύνουσα γνώμη ἀνεγνωρισμένου κανονολόγου διατυπωθεῖσα πρὸ 50 ἤδη ἐτῶν! Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν ἑτεροδόξων Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἂν εὐρεθῇ ἐνώπιον προτάσεως περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἢ οἱασδήποτε ἄλλης ἑορτῆς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, ὀφείλει νὰ ἀρνηθῇ καὶ συζήτησιν κἂν περὶ τοῦ θέματος. Τοιαύτη συζήτησις πρέπει νὰ Διαβάστε περισσότερα

Τί προβλέπει ὁ γ. Φιλόθεος, ἡγούμενος τῆς μονῆς Καρακάλου

Ἐρώτηση : Συζητεῖται ἔντονα ἡ ἕνωσι τῶν «ἐκκλησιῶν». γέρ. Φιλόθεος: Μάλιστα… Μά­­λιστα… Μάλιστα… Ἐρ. : Μάλιστα ἔχει ἀκου­στῆ, ἂν ἰσχύῃ, ἴσως γιὰ τὸ 2025. γ. Φ.: Ποὺ λένε τότε νὰ κάνουν τὸ κοινὸ Πάσχα. Νὰ ἑνώσουν τὴν ἐκκλησία… Ἔ, ἐκεῖ θὰ εἶνε πιὰ ἡ χαριστικὴ βολή. Ἀλλοίμονό μας. Ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε ταπεινὰ καὶ ἐλπίζουμε ὅτι Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΕΞ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ: Στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται

«Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β᾽ Κορ. 6, 17) «Ἄρχοντες λαοῦ συνήχθησαν κατά τοῦ Κυρίου καί κατά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς) Στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται. Ὁ Κυβερνῶν τὰ σύμπαντα ὑβρίζεται ὑπὸ κριτῶν ἀ­­νόμων, πλὴν τῶν ἀξιεπαίνων. Ὁ «χριστὸς Κυρίου», ὁ βα­πτισμένος λαός μας, Διαβάστε περισσότερα

ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου δρ. Θ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΓΡΑΦΙΔΑ 7

Τὸ ἕβδομον χειρόγραφον τετράδιον ἐπιστολῶν τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου. Οἱ 198 ἐπιστολὲς τῶν ἐτῶν 1954 -1958. Ἐπιμέλεια, προλεγόμενα, βιογραφικὰ παραληπτῶν, σημειώσεις ἀρχιμ. Τύχ. Ἀνδρέου, δρ. Θεολ. Σχολῆς ΑΠΘ. Πρόλογος πρωτοπρ. π. Ἀθαν. Μελισσάρη, ἀναπλ. καθηγητοῦ ΕΚΠΑ. Ἐκδ. Ἱ. Μ. Ζ. Πηγῆς Λογγοβάρδας, Πάρος 2024. Σελ. 464. Τιμὴ 18,00 €.

Μουσικὴ Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτη Α´. Μουσικὴ Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ Β´. Ποιήματα τοῦ ὁσίου Μὲ μελοποίησι τοῦ μουσικοδιδασκάλου Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη τόσο τῆς ἀκολουθίας ποὺ συνέθεσε ὁ μαθητὴς τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ ὁμώνυμός του Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινός, ὅσο καὶ τῶν ποιημάτων τοῦ ὁσίου καὶ ἀπόδοσί τους σὲ 2 ψηφιακοὺς δίσκους (cd). Πρόλογος καθηγουμένου Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Διαβάστε περισσότερα

«Ἡ σιωπὴ τῶν ἐπισκόπων εἶνε ἀθεΐα καὶ ἔγκλημα» (επ. Αυγουστίνος Καντιώτης)

Ἅμα δῆτε σ᾽ ἕνα χωριὸ ἢ σὲ μιὰ μητροπόλι νὰ μὴ κατηγοράῃ κανείς τὸ δεσπότη ἢ τὸν παπᾶ, καὶ νὰ λένε ὅλα τὰ στόματα, καὶ οἱ ἄθεοι καὶ οἱ μασόνοι καὶ οἱ χιλιασταί, «Καλός, καλός»· ὅταν ἀκοῦτε νὰ λένε αὐτοὶ ὅτι εἶνε καλός, τότε δὲν εἶνε καλός, γιατὶ μιλάει γιὰ ὅλους κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε Διαβάστε περισσότερα

Θὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι

(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ ἀρχιμ. Παύλου Ντανᾶ «Ἡ Μεγάλη Πέμπτη τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024») …Μᾶς γράφει ἡ ἀγωνιζομένη δασκάλα Κ.Ζ.: «Πρέπει, πάτερ, νὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Αὐτὴ τὴν αἴσθηση καὶ πεποίθηση καὶ ἀπαίτηση ἐν­δομύχως πρὸς δικαίωση ἔχουν ὅλοι οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί». Πιστεύουμε ὅτι θὰ ἐπέμβη ὁ Θεὸς προκειμένου νὰ ὁδηγήσει τὰ πράγματα, ὥστε Διαβάστε περισσότερα