Κυριακή Πατέρων Α΄ Οικ. Συνόδου (16/6/2024) και Πατερικά Κείμενα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (9/6/2024)