Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (28/11/2021)

Κυριακή ΚΓ΄ (ΙΓ΄ Λουκά) – 28/11/2021 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Εφεσίους (β΄: 4-10) 4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (14/11/2021)

Κυριακή Ι΄ Επιστολών (Η΄ Λουκά) – 14/11/2021 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα (δ΄:9-16) Ἀδελφοί,9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς Διαβάστε περισσότερα