Διακήρυξις – ὁμολογία urbi et orbi

Ταραγμένοι καιροί. Εἰδήσεις ἀπὸ παντοῦ, ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, μαυρίζουν τὸν ὀρίζον­τα, γεννοῦν ἀνησυχία, ἐντείνουν τὸ ἄγχος. Φαίνεται ὅτι εἶνε οἱ ἡ­μέρες γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο συμπονεῖ τὴ γῆ μας, διότι «κατέβη ὁ διάβολος» ἐδῶ σ᾽ ἐμᾶς «ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀ­λίγον καιρὸν ἔχει» (Ἀπ. 12,12), καὶ μᾶς προειδοποιεῖ, Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκφυλισμὸς δὲν εἶνε πολιτισμὸς (Τροπάριο Κασσιανής)

«Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶ­στρος ἀκολασίας» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.) Τὴ Μεγ. Τρίτη ψάλ­λε­ται τὸ γνω­στὸ ὡ­ραῖ­ο τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Ποῦ ἔγκειται ἡ ἀ­ξία του; Στὰ νοήματά του, στὴν κατα­νό­ησι, στὸ σκο­πὸ γιὰ τὸν ὁ­ποῖο γράφτηκε· γιὰ νὰ γίνῃ ψυχικό μας βίωμα! * * * ⃝ Ἡ Κασσιανὴ ἔζησε τὸν 9ο αἰῶνα Διαβάστε περισσότερα

Φοβερὸ θέαμα

«ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ O ΑΝΘΡΩΠΟΣ, H ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ;» Κάποια μέρα ἔρχεται στὸ Νοσοκομεῖο, ποὺ ὑπηρετοῦσα ὡς νοσοκομειακὸς ἱε­ρέ­ας, ἕνας γνωστός μου καὶ μοῦ λέει: «Πάτερ, στὸν τάδε θάλαμο νοσηλεύεται ὁ θεῖος μου ὁ Κώστας. Θὰ ἤθελα νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖτε, μὴ τυχὸν καὶ τὸν καταφέρετε νὰ ἐξομολογηθεῖ καί νὰ κοινωνήσει. Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ σᾶς Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Ἡ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀ­πο­καλυπτικοῦ ρεπορτὰζ μὲ τὶς συγκλονιστικὲς ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νί­κου Ἀναστασιάδη γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περὶ τὸ Κυπριακὸ καὶ τὶς ἀ­φόρητες πιέσεις ποὺ τοῦ ἄ­σκησε νὰ διακοπεῖ τὸ πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλ­ληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μὲ βρῆκε στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας στὴν Θεσσαλονίκη. Διαβάστε περισσότερα

«Ὅταν πεθάνει ὁ ἄνθρωπος, ἡ ψυχή του ποῦ πηγαίνει;»

Εἶνε τὸ νέο ἔργο τοῦ ἀρχιμ. Κοσμᾶ Παλαιογιάννη, τὸ ὁποῖο ἔθεσε τὶς ἡμέρες αὐτὲς σὲ κυκλοφορία μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἀδελφοὺς Χριστιανοὺς στὴν καλύτερη κατανόησι καὶ ἀντιμετώπισι τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θανάτου. Κεντρικὴ Διάθεση: Ἱ. Μονὴ «ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ» Πυργετοῦ – Λαρίσσης, τηλ. 2495 770004.

Κυριακή Β΄ Ματθαίου (18/6/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ B΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18/6/2023) Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιερός Χρυσόστομος (Αποστολική Περικοπή) Ιερός Χρυσόστομος (Ευαγγελική Περικοπή) Αθανασίου Μυτιληναίου (Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν) Αθανασίου Μυτιληναίου (ΕΞΑΡΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτη Αποστολικό Ανάγνωσμα Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοί μου, ὁ Σταυρὸς θὰ νικήσῃ!

Δὲν θὰ νικήσῃ οὔτε τὸ τρίγωνο τῶν μασόνων, οὔτε ἡ πεντάλφα τῶν σιωνιστῶν, οὔτε τὸ σφυροδρέπανο τῶν ἀθέων, οὔτε οἱ χιλιασταί. Θὰ νικήσῃ ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα». Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ «ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰω. 19,37). Τότε θὰ ζητήσουν νὰ κρυφτοῦν μέσα στὶς σπηλιὲς καὶ θὰ λένε στὰ βουνά· Ἀνοῖξτε, Διαβάστε περισσότερα

Διωγμὸς τῶν μοναχῶν τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου ἀπὸ τὴν κυβέρνησι Ζελένσκι. «Θρῆνος καὶ ὀδυρμός»

Ὁ σεβ. μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, μόνος, περισῴζει τὸ κῦρος τῆς σιωπώσης καὶ ἀπρακτούσης διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπευθύνων σὲ κάθε κατεύθυνσι ἔκκλησι γιὰ προσευχὴ πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ διωγμού κατὰ τῶν Μοναχῶν τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Γράφει· Ἐθρηνήσαμε πρόσφατα χιλιάδες νεκρῶν μετὰ τὸν συνταρακτικὸ καὶ καταστρεπτικὸ σεισμὸ στὴν ὁμόδοξη Συρία καὶ Τουρκία. Δὲν ἦταν μικρότερος Διαβάστε περισσότερα

Ειδήσεις (Μάρτιος-Απρίλιος) – Χριστιανική Σπίθα

Ἀπὸ τὸ δυστύχημα τῶν Τεμπῶν Δίκη τοῦ ἡγουμένου τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου Μητροπολίτου Παύλου   Ὁ μεγάλος σεισμὸς στὴν Ἀνατολὴ Ὁ καταστρεπτικὸς μεγάλος σει­σμὸς στὴν Τουρκία καὶ τὴν Συρία ἔ­κρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ ὅλη τὴν Ἀνατολὴ καὶ μᾶς κάλεσε ὅ­λους σὲ προσευχὴ καὶ συμπαράστασι. Ἡ αὐθόρμητη συμπάθεια τοῦ λαοῦ μας, ποὺ ὑψώθηκε πάνω Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Aγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας (9/6/2023) Ερμηνεία “Πάτερ Ημών”

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (9/6/2023) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      «Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ(:κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σ’ ένα τόπο, κι όταν τελείωσε, κάποιος από Διαβάστε περισσότερα