Αναγνώσματα Κυριακής της Ορθοδοξίας (5/3/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (26/2/2023)