Ἐνθρόνισις νέου καθηγουμένου στὴν Λογγοβάρδα

Ἐνθρόνισις νέου καθηγουμένου στὴν Λογγοβάρδα

Μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας Γέροντος Χρυσοστόμου ἀκολούθησε μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου ἡ ἐκλογὴ νέου καθηγουμένου. Ἔτσι σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν Κυριακὴ 10 Ὀκτωβρίου ἔγιναν οἱ ἐκλογὲς ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα καὶ ἐξελέγη ὁμοφώνως ὁ Γέροντας Νικόδημος.

Τὸ Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου μετὰ τὴν τέλεσι στὴν Μονὴ τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου ἀκολούθησε καὶ ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Καθηγουμένου κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Τὴν ἐνθρόνισι ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας. Παρέστησαν ὁ πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως παν. ἀρχιμ. Δωρόθεος, ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους παν. ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος καὶ ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Φανερωμένης Νάξου παν. ἀρχιμ. Χρυσόστομος, καθὼς καὶ ἄλλοι κληρικοὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄλλων περιοχῶν. Παρέστη ἐπίσης ὁ ἔπαρχος Πάρου κ. Κων. Μπιζᾶς.

Κατὰ τὸν λόγο του στὴν ἐνθρόνισι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης εἶπε, ὅτι βιώνουμε στιγμὲς χαρμολύπης. Ὑπενθύμισε, ὅτι τὴν Ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρδας ἐκλέϊσαν ἅγιοι πατέρες, καὶ ἐνθυμήθηκε καὶ τὴν δική του λύπη ὅταν εἶχε κοιμη­θῆ ὁ Γέροντάς του μακαριστὸς ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Γιὰ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μας εἶπε, ὅτι «τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε. Κάνουμε ὑπακοή». Τέλος εὐχήθηκε στὸν νέο Καθηγούμενο, νὰ τὸν συνοδεύουν οἱ εὐχὲς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ τῶν τοπικῶν ἁγίων, καὶ στὴν ἀδελφότητα νὰ ὑπάρχῃ ὁμόνοια καὶ ἀγάπη καὶ νὰ αὐξάνῃ ποιοτικὰ καὶ ποσοτικά.

Στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ Γέρ. Νικόδημος εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ ποὺ τὸν συνέδεσε μὲ ἁγίους καὶ μαθητὰς ἁγίων, καὶ τόνισε ὡς δύο βασικὰ ὅπλα τοῦ ποιμένος τὴν προσευχὴ καὶ τὸ ταπεινὸ φρόνημα.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ στερεώνῃ τὸν νέο Καθηγούμενο καὶ ὅλη τὴν ἀδελφότητα κοντά του.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *