Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή (Μ. Πέμπτη Εσπέρας) (3/5/2024) και Πατερικά Κείμενα

Η ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (3/5/2024)