ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ: Ἑορτασμὸς τοῦ θαύματος τῆς διασώσεως τῶν 125 Παριανῶν νέων

Ἀποκαλυπτήρια μαρμάρινου ἀνάγλυφου τοῦ Νικολάου Στέλλα στὶς Λεῦκες

Στὶς 14 Μαΐου 1944 κομμάντος τῶν συμμάχων ἐπιχείρησαν νὰ κάνουν σαμποτὰζ στὸ σχεδὸν τελειωμένο γερμανικὸ ἀεροδρόμιο στὴν θέσι Γαλλιὸς τῆς Πάρου.
Κατὰ τὴν ἐπιχείρησι σκοτώθηκαν δύο γερμανοὶ στρατιῶτες καὶ τραυματίσθηκε ὁ διοικητὴς τοῦ ἀεροδρομίου.
Οἱ Γερμανοὶ κατώρθωσαν νὰ συλλάβουν μονάχα τὸν Λευκιανὸ νεαρὸ Νικόλαο Στέλλα, τὸν ὁποῖο ἀφοῦ ὑπέβαλαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια, χωρὶς νὰ μπορέσουν νὰ τοῦ ἀποσπάσουν κάποια πληροφορία, τὸν ἀπαγχόνισαν.
Ὁ ἑπόμενος Γερμανὸς στρατιωτικὸς διοικητὴς τοῦ νησιοῦ Γκρὰφ φὸν Μίρεμπεργκ ἀποφάσισε νὰ ἐκτελέσῃ 125 ἀθώους νέους τῆς Πάρου ὡς ἀντίποινα. Εἶχε δώσει αὐστηρὴ ἐντολὴ κανεὶς νὰ μὴν τὸν ἐνοχλήσῃ γι᾽ αὐτὴν τὴν ἀπόφασί του.
Ὁ φρούραρχος ἔδωσε μόνον μία μικρὴ ἐλπίδα στὴν ἐπιτροπὴ τῶν Παριανῶν ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν· ὁ Ἡγούμενος ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος νὰ καλέσῃ τὸν διοικητὴ στὸ Μοναστήρι τῆς Λογγοβάρδας.
Πράγματι τὸν καλεῖ κι ἐκεῖνος ἀνταποκρίνεται κι ἐπισκέπτεται τὴ Μονὴ στὶς 23/7/1944. Ἀλλ᾽ ἐδῶ τοῦ ἔχει στήσει μία εὐλογημένη παγίδα ἡ Παναγία μας. Τὸ περιβάλλον τῆς Μονῆς, οἱ μορφὲς τῶν πατέρων, οἱ κατανυκτικὲς προσευχὲς στὴν ἐκκλησία, τὸ ἀπρόσμενο ἀντίκρυσμα ἑνὸς πίνακα ἀπὸ τὴν πατρίδα τῆς μητέρας του, στὴ Ρωσία μίλησαν μέσα του.
Ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ παρουσία καὶ τὸ θυσιαστικὸ φρόνημα τοῦ ὁσίου Φιλοθέου, ποὺ τοῦ πρότεινε νὰ συμπεριλάβῃ καὶ τὸν ἴδιο στὴν ἐκτέλεσι τῶν μελλοθανάτων, ἀλλοίωσαν τὴν ψυχή του.
Ἄλλαξε τὴν ἀπόφασί του παρ᾽ ὅτι ὁ γερμανικὸς νόμος, ποὺ ὥριζε νὰ ἐκτελοῦνται 50 ντόπιοι γιὰ τὸν θάνατο καὶ 25 γιὰ τὸν τραυματισμὸ  κάθε Γερμανοῦ στρατιώτη, ἦταν ἀμείλικτος.
Ἔτσι σώθηκαν οἱ 125 νέοι τῆς Πάρου ἀλλὰ κι ὁ ἴδιος ὁ διοικητὴς γλύτωσε ἀπὸ τὸν ἄδικο φόνο τόσων ψυχῶν ποὺ θὰ βάραινε τὴν ψυχή του.
Ὅπως εἶπε ὁ νῦν καθηγούμενος ἀρχιμ. Χρυσόστομος, γι᾽ αὐτὴν τὴν παλληκαρίσια ἀπόφασί του, ἡ Παναγία μας τὸν προστάτευσε καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔπαθε ἦταν νὰ ἀποστρατευθῇ, κάτι ποὺ τελικὰ σὲ καλὸ τοῦ βγῆκε, ἀφοῦ γλύτωσε τὶς δίκες ποὺ ἀκολούθησαν τὸν πόλεμο.
Παρόμοιες περιπτώσεις στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὑπάρχουν καὶ σ᾽ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ κληρικούς, ποὺ ἀναδείχθηκαν μιμητὲς τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος θυσιάσθηκε γιὰ ὅλους μας.
Ἡ ἀνάμνησι αὐτοῦ τοῦ θαύματος ἑωρτάσθηκε κ᾽ ἐφέτος μὲ κατάνυξι καὶ ἱεροπρέπεια μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου στὴν Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας. Παρόντες στὸν φετινὸ ἑορτασμὸ ὁ ἔπαρχος κ. Κ. Μπιζᾶς καὶ ὁ δήμαρχος κ. Μ. Κωβαῖος. Στὰ ἀναλόγια ὁ μουσικοδιδάσκαλος κ. Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτης καὶ ὁ βοηθός του μαθηματικὸς κ. Χαρίτος Γραικός. Ἡ ἱερὰ Μονὴ εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους παρευρέθησαν στὸν ἑορτασμὸ καὶ ἰδιαίτερα ὅσους βοήθησαν στὴν ἑτοιμασία τῆς πανηγύρεως.
Τὴν ἴδια μέρα τὸ ἀπόγευμα 8 μ.μ. στὴν Πλατεῖα Ἡρώων στὶς Λεῦκες ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια μαρμάρινης ἀνάγλυφης στήλης τοῦ μαρτυρικῶς βασανισθέντος καὶ ἀπαγχονισθέντος ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς γιὰ τὸ ἴδιο σαμποτὰζ Λευκιανοῦ Νικολάου Ἰακ. Στέλλα.
Τὴν στήλη κατεσκεύασε μὲ πολὺ μεράκι καὶ κόπο ὁ συμπατριώτης του μουσικοδιδάσκαλος κ. Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτης. Τὴν ἐκδήλωσι διωργάνωσαν ὁ Δῆμος Πάρου, τὸ κοινοτικὸ διαμέρισμα Λευκῶν καὶ ὁ Μ.Ε.Ε.Α.Σ. Ὕρια Λευκῶν.
Προηγήθηκε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου ἀπὸ τὸν σεβ. Μητροπολίτη Παροναξίας συμπαραστατούμενον καὶ ἀπὸ ἄλλους ἱερεῖς τοῦ νησιοῦ μας. Ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Χαρίτο Γραικό, μαθηματικὸ στὸ Ἀρσάκειο Ἀθηνῶν, ποὺ τόνισε πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει νὰ προβάλλωνται σήμερα στοὺς νέους τέτοια παραδείγματα θυσίας.
Τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μαρμάρινου ἀνάγλυφου ἔκανε συγκινημένος ὁ Ἠλίας Στέλλας τελευταῖος ἐπιζῶν ἀδελφὸς τοῦ Νικολάου.
Ἀκολούθησε προβολὴ ντοκυμαντέρ, σχετικοῦ μὲ τὰ γεγονότα αὐτὰ τῆς Κατοχῆς μὲ τίτλο «Θυσία ἄχρι θανάτου» τὸ ὁποῖο κυκλοφόρησαν ἡ Ἱ. Μονὴ Ζ. Πηγῆς Λογγοβάρδας καὶ ὁ κ. Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτης μὲ ἐπιμέλεια τοῦ τελευταίου καὶ σκηνοθεσία Λεων. Δρογκάρη.
Τὸ ντοκυμαντὲρ παρουσίασε ὁ κ. Νικόλαος Τριαντάφυλλος λογιστὴς τῆς Ἑνώσεως Ἀγρ. Συνεταιρισμῶν Πάρου καὶ ἱεροψάλτης. Τὴν παρουσίασι τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ὁ κ. Γιάγκος Κονταρᾶτος, πρόεδρος τοῦ Δημ. Διαμερίσματος Λευκῶν. Παρόντες ὁ Δήμαρχος καὶ ὁ Ἔπαρχος τοῦ νησιοῦ.
Εἴθε ἡ αὐτοθυσία τοῦ ὁσίου Φιλοθέου καὶ τοῦ Νικολάου Στέλλα νὰ καθοδηγοῦν ὅλους μας καὶ προπαντὸς τοὺς νέους τοῦ νησιοῦ μας.
Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζ. Πηγῆς Λογγοβάρδαςφ
Σημ. Οἱ φωτογραφίες ἐκ τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας εἶνε τῆς κας Ἐλισσ. Μπιζᾶ καὶ ἐκ τῆς ἐκδηλώσεως τῶν Λευκῶν τοῦ κ. Ἀποστόλου Παντελαίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *