Κυριακή Δ΄ Λουκά (15/10/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ - ΣΠΟΡΕΩΣ (15/10/2023)