ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

Μπατιστάτος Διονύσιος

Τὸ Ἰστολόγιο «Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου Μνήμη», τὸ ὁποίο διαχειρίζονται συγγενεὶς καὶ φίλοι τοῦ ἀειμνήστου, ἀποφάσισε τὴν ἔκδοση Τιμητικοῦ Τόμου πρὸς τιμὴν τοῦ θεολόγου Διονυσίου Μπατιστάτου.

Ἡ παροῦσα Πρόσκληση ἀφορᾶ στὴν ὑποβολὴ πρωτότυπων ἐργασιῶν σχετικῶν μὲ τοὺς τομεὶς τῆς Θεολογίας (Δογματική, Ἠθική, Χριστιανικὴ Γραμματεία, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία κ.λ.π.), τῆς Ἐπιστολογραφίας, τῆς Ἱστορίας (μὲ ἔμφαση στὴν Τοπικὴ Ἱστορία τῶν περιοχῶν μὲ τὶς ὁποίες συνδεόταν ὁ μακαριστός: Πειραιάς, Κεφαλονιά, Πάρος, Ἅγιον Ὄρος) καὶ τῆς Λογοτεχνίας (ποίηση, διήγημα).

Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ εἶναι σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑξῆς γλῶσσες: Ἑλληνική, Ἀγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ρωσική.

Κάθε συγγραφέας, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ συμμετέχει μὲ τρεῖς  τὸ πολὺ ἐργασίες, θὰ παραλάβει δωρεὰν εἴκοσι (20) ἀντίτυπα τοῦ Τιμητικοῦ Τόμου.

Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ εἶναι γραμμένες σὲ ἀρχεῖο MS Word, μὲ γραμματοσειρὰ Times New Roman, μέγεθος 12 καὶ νὰ ἀποσταλοῦν μέχρι τὶς 31 Μαρτίου 2023 στὸ email: dionysiosmpatistatos@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *