Σημάδια ἐκφυλισμοῦ τῶν μυστηρίων

Σημάδια ἐκφυλισμοῦ τῶν μυστηρίων

Σημάδια ἐκφυλισμοῦ τῶν μυστηρίων

τοῦ κ. Μανώλη Κοττάκη (ἀπὸ τὴν ἐφημ. «Ἑστία» φ. 19-10-2022)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ἔναυσμα γιὰ τὸ σημερινὸ σημείωμα μοῦ δόθηκε τὸ περασμένο καλοκαίρι, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερι­κῆς Ἐλπιδοφόρος βάπτισε σὲ ναὸ τῆς Γλυ­φάδας, παρὰ τὸ ὀρθόδοξο τυπικό, τὰ τέκνα δύο ὁμοφυλόφιλων ἀνδρῶν. Ἦ­ταν ἡ ἀφορμή. Καὶ τὸ πρῶτο μεγάλο καὶ γερὸ χτύπημα στὰ μυστήρια τῆς Ὀρ­θοδοξίας μας. Χτύπημα ποὺ ἀπομάκρυνε πολλοὺς ὀρθόδοξους ὁμογενεῖς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπὸ τὸ ποίμνιο τοῦ Ἀρχιεπισκό­που καὶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ ἐκκλησιάζονται σὲ ρωσσικὲς ἐκκλησίες. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρ­χιεπίσκοπος δικαιολόγησε τὴν πράξη του μὲ τὴν φράση «ἐγὼ παιδιὰ κλήθηκα νὰ βα­φτίσω», χωρὶς βεβαίως νὰ διευκρινίσει ἂν θὰ βάφτιζε παιδιὰ φτωχῶν ὁμοφυλοφί­λων. Διότι τὰ παιδιὰ ποὺ βάφτισε ἦταν παι­διὰ πλουσίων ὁμοφυλοφίλων.

Μάθαμε μάλιστα ἐξωδίκως ἐκ τῶν ὑστέ­ρων ὅτι ὁ Ἐλπιδοφόρος εἶχε προγραμματίσει ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βαφτίσια στὴ Γλυφάδα νὰ κάνει καὶ γάμο ὁμοφυλόφιλων ἀνδρῶν στὴν Μύκονο, μολονότι αὐ­­τὸ τὸ εἶδος τοῦ γάμου ἀκόμα δὲν ἀναγνωρίζεται στὴν Ἑλλάδα. Γράφω ἀκόμα, γιατὶ ὁ Πρωθυπουργὸς ἐρωτηθεὶς στὴν Θεσσαλονίκη ἀπάντησε, κάθε πρᾶγμα στὸν καιρό του.

Ὁ θόρυβος ποὺ ξέσπασε ὅμως ἀπὸ τὰ βαφτίσια χάλασε τὰ σχέδια καὶ ἀνέβαλε τὸν γάμο. Ὡστόσο τὸ μυστήριο τοῦ βα­πτί­σματος, ὅπως πραγματοποιήθηκε στὴ Γλυ­φάδα καὶ ἀπετέλεσε μείζονα ἀφορμὴ γιὰ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ διάλογο γιὰ τὸ τί εἶναι τελικὰ ἡ βάπτιση, κοσμικὸ γεγονὸς ἢ μυστηριακό, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τὴν ἐποπτεία, ὅπως ἔδειξε ἡ συνέχεια, δὲν ἦταν ἕνα μεμονωμένο γεγονός. Ξενόφερτο.

Μὲ λύπη μας παρατηροῦμε σημάδια ἐκ­φυλισμοῦ τῶν μυστηρίων καὶ σ᾽ ἄλλες περιπτώσεις. Ἐσωτερικές. Ἡ βάπτιση τέκνου ἐπώνυμου ἠθοποιοῦ ποὺ ἔκανε παλαιοημερολογίτης ἱερέας σὲ πισίνα ὁμολογοῦ­με ὅτι μᾶς σκανδάλισε. Γιατὶ καὶ ἐδῶ ξεφύγαμε ἀπὸ τὸ μυστήριο καὶ ἀσχοληθήκαμε μὲ τὰ κοσμικά. Στόχος τῶν γονέων ἦ­ταν ἐνδεχομένως νὰ κάνουν ἐντύπωση, καὶ ἔκαναν ἐντύπωση. Ἀλλὰ ἂν πράγματι θέλει κανεὶς νὰ λαμβάνει τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ βαφτίζεται στὸ λάδι της καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ὁμολογία Πίστεώς της, καλὸ εἶναι τὰ φαινόμενα αὐτὰ νὰ ἐξ­αλειφθοῦν. Εἶναι πιὸ τίμιο νὰ θελήσει κάποιος νὰ πάει στὸν τοπικὸ Δῆμο καὶ νὰ προχωρήσει σὲ ὀνοματοδοσία τοῦ τέκνου του χωρὶς τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ νὰ καλεῖ τὴν Ἐκκλησία νὰ συμπράξει στὸν ἐκφυλισμὸ τῶν μυστηρίων της.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς γάμους. Φίλοι καλοὶ μοῦ ἐξομολογήθηκαν πόσο ἄ­βολα αἰσθάνθηκαν ὅταν παρακολούθησαν σὲ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου γάμο στὴν παραλία κατὰ τὰ τυπικὰ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ δογμάτων, μὲ ὀρθόδοξο ἱερέα χωρὶς ἐκκλησία. Μὲ πλάτη τὴν θάλασσα. Καὶ φόν­το λουόμενους. Ἦταν τόσο σκανδαλιστικό. Οἱ Κινέζοι ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Πλανήτη μπορεῖ καὶ νὰ ἐπιλέγουν αὐτὴν τὴν μορφὴ μυστηρίου. Τὴν φαντεζί. Ἀλλὰ γάμος χωρὶς ἐκκλησία γιὰ ἐμᾶς δὲν νοεῖται. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἐκκλησία πολλὲς φορὲς συμβαίνουν ἀπογοητεύσεις. Ὅπως αὐτὴ ποὺ μοῦ ἐξομολογήθηκαν φίλοι ποὺ παρακολούθησαν μυστήριο γάμου σὲ ἐκκλησία στὸ Λαύριο, ὅπου ὁ μὲν ἱερέας ἦταν ἐξαιρετικός, παιδευτικὸς καὶ ἀπηύ­θυνε στὸ νέο ζευγάρι τὶς νουθεσίες ποὺ ἀ­παιτοῦντο, ὡστόσο ὅταν τὸ ζεῦγος βγῆκε στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας γιὰ νὰ φωτογραφηθεῖ ἀμέσως πίσω του ἔκλεισαν ἆ­ρον ἆρον οἱ θύρες τῆς ἐκκλησίας καὶ ἔ­σβησαν τὰ φῶτα! Λαμπρότης οὐδεμία.

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι στοὺς καιρούς μας καμμιὰ φορὰ ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται καὶ γιὰ λόγους οἰκονομικοὺς νὰ κάνει παραχωρήσεις. Οἱ πολιτικοὶ γάμοι θεωροῦνται πλέον πιὸ φτηνοὶ ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους ποὺ θεωροῦνται ἀκριβοί, καὶ γι᾽ αὐτὸ οἱ Μητροπολῖτες μας προσανατολίζονται στὶς ἀνάγκες -ἂς χρησιμοποιήσω τὴν βλά­σφημη λέξη, τῆς «ἀγορᾶς». Ὡστόσο δὲν εἶναι αὐτὸς λόγος γιὰ νὰ ἀλλοιώνονται τὰ μυστήρια. Ἡ λέξη παράδοση προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα παραδίδω. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔ­χει ἕνα συγκλονιστικὸ αὐστηρὸ τυπικό, τὸ ὁποῖο δὲν ἐπιδέχεται ἀλλοίωση. Ἔτσι μᾶς τὸ παρέδωσαν, ἔτσι πρέπει νὰ τὸ παραδώσουμε. Καὶ ὄχι νὰ ἀποκαρδιωνόμαστε παρακολουθῶντας τά… μυστήρια τῶν μυστηρίων…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *