Η Γέννησις του Χριστού (25/12/2021)

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – 25/12/2021 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας (δ΄ 4-7) 4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Διαβάστε περισσότερα