Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (21/11/2021)

Κυριακή (21/11/2021) – ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Θ´ 1 – 7 1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ Διαβάστε περισσότερα