Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (9/1/2022)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 9/1/2022 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Προς Εφεσίους, κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 7-13 7 ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις Διαβάστε περισσότερα