Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (26/12/2021)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 26/12/2021 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας (α΄: 11-19) 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν Διαβάστε περισσότερα