Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (23/01/2022)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ. – 23/1/2022 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον Α΄ (α΄: 15-17) 15 Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (16/01/2022)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ. – 16/1/2022 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Κολοσσαείς (γ΄: 4-11) 4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (19/12/2021)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 19/12/2021 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Εβραίους (ια΄: 9-10, 32-40) 9 Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς Διαβάστε περισσότερα