Ἀποκάλυψις τῆς πλάνης τοῦ νεοορθοδόξου σαρκικοῦ ἐρωτισμοῦ

Ἀποκάλυψις τῆς πλάνης τοῦ νεοορθοδόξου σαρκικοῦ ἐρωτισμοῦ Δημοσιεύθηκε τόσο στὸ διαδίκτυο (https://www.facebook.com/groups/835435543755994/permalink/961480084484872/) ὅσο καὶ στὸν τύπο (ἐφημερίδα «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», φ. 244, 6/2022) μία ἀποκάλυψις τῆς ἁ­γίας Γερόντισσας Γαλακτίας ποὺ ταυτόχρονα Διαβάστε περισσότερα