Αναγνώσματα & Κήρυγμα – Κυριακή (30/01/2022)

ΚΥΡΙΑΚΗ – Άγιοι Τρεις Ιεράρχες. – 30/1/2022 Αποστολικό Ανάγνωσμα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κήρυγμα π. Αυγουστίνου Καντιώτου Αποστολικό Ανάγνωσμα Πρὸς Εβραίους ΙΓ΄ (7 – 16) 7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν Διαβάστε περισσότερα