ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἐτήσιο Μνημόσυνο Ὅπως προανηγγέλθη, στὴν ἱ. μονὴ Λογ­γοβάρδας τὴν Πέμπτη 8 Σεπτεμβίου τὸ ἀπόγευμα καὶ τὴν Παρασκευὴ 9 Σεπτ. τὸ πρωὶ ἐψάλη μὲ κατάνυξι τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἡγουμένου Διαβάστε περισσότερα

Ἔχε ἐπίγνωσι καὶ μὴν κατακρίνεις

Δὲν σοῦ ζητεῖ περισσότερο ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ σοῦ δώση τὰ ἅγια Του χαρίσματα· μόνο νὰ ἀναγνωρίζης ὅτι, ὅ,τι καλὸ καὶ ἂν ἔχης, εἶναι δικό Του. Καὶ νὰ συμ­παθῆς αὐτὸν Διαβάστε περισσότερα

Γιατί χάσαμε τὴ Μικρὰ Ἀσία;

Τοῦτες τὶς μέρες ποὺ μὲ πίκρα θυμόμαστε τὸν ξερριζωμὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀξίζει νὰ θυμηθοῦ­με τί ἔλεγαν σχετικὰ ἅγιοι Γέροντες τῶν ἡ­μερῶν μας. Τὰ πολιτικὰ πάθη Πολλὲς φορὲς [ὁ ὅσιος Διαβάστε περισσότερα

Αὐθεντικὲς Ἱστορίες Προσφύγων Β΄

Κυκλοφόρησε, μὲ ἀφορμὴ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ὁ 2ος τόμος «Αὐθεντικὲς Ἱστορίες Προσφύγων», ποὺ συνέγραψε ὁ δρ θ Γ. Τσακαλίδης. Πρόκειται γιὰ 24 ιστορίες προσφύγων, ποὺ συγκλονίζουν Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἀσεβὲς διάταγμα καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίδρασι

Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς τακτι­κὲς ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἦταν ἡ μετατροπὴ τῶν χριστιανικῶν ναῶν σὲ τζαμιά. Ἔ­τσι ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς Διαβάστε περισσότερα

Τί Ἐκκλησία, τί χάβρα, τί τζαμί;

Ἄρνησις τῆς ΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΟΣ! Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος –ἀπὸ τὸ 1998 καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ– ἐξισώνει ἄ­νευ φόβου τὴν ἄμωμον ἐξ οὐρανοῦ Ἀλήθειαν καὶ Χάριν τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς Διαβάστε περισσότερα

Οἱ Νέστορες νικοῦν τοὺς Λυαίους

«Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι!» (ἅγ. Νέστωρ) Μ᾽ αὐτὴ τὴν κραυ­γὴ ἢ μᾶλλον δέησι καὶ παράκλησι τοῦ ἁγ. Νέστορος πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰη­σοῦν Χρι­στὸν ἀρ­χίζω ὁ γέροντας ἐγώ. Ἑορτάζει Διαβάστε περισσότερα