Πολλὲς «κοινωνίες». Νὰ χαροῦμε ἢ νὰ φοβηθοῦμε;

Ὅσο ὁ χρόνος παρέρχεται, τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα περιπλέκονται. Τὸ τελευταῖο διάστημα συν­έβησαν τὰ ἑξῆς. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ­χεῖο Κων/λεως ἐδέχθη σὲ κοινωνία τοὺς σχι­σματικοὺς Σκοπιανούς. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβί­ας, ἀν­τὶ νὰ Διαβάστε περισσότερα

Ἡ κατάργηση τῶν δύο φύλων

Ξαφνικὰ οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 καὶ ἔπειτα, ἀνακάλυψαν ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἀφύσικη, δὲν εἶναι διαστροφή, ὅπως ὁμολογοῦσαν καὶ οἱ ψυχίατροι στὸ παρελθόν, δὲν εἶναι ἁμαρτία. Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τὸν ἄνθρωπο – ρομπότ

Στὶς 3 Ὀκτ. 2020 ὁ πολυδιαφημισμένος συγγραφέας τοῦ μετανθρωπισμοῦ ἑβραῖος Χαράρι εἶχε συζήτησι μὲ τὸν πρωθυ­πουρ­γὸ τῆς χώρας μας, μὲ φόντο τὴν Ἀ­κρόπολι. Ἐκεῖ, μπρο­στὰ στὰ γεμάτα θαυμασμὸ μάτια τοῦ Διαβάστε περισσότερα

Θεόγυμνοι βασιλεῖς, κουρελιάρηδες ὑπήκοοι…

(Ἕνα σχόλιο περὶ τῆς πνευματικῆς μας συνευθύνης) τοῦ κ. Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας Πολλὲς φορές, σὲ παλαιότερα κείμενα, ἀναφέρθηκα στὴν εὐθύνη ποὺ ἔχουμε ὅλοι μας. Ἄρχον­τες ἀλλὰ καὶ ἀρχόμενοι, ποιμένες Διαβάστε περισσότερα

Ἀπὸ τὸ ἰδεολόγημα τοῦ ἐμβολιασμοῦ στὴν παράνοια τοῦ μετανθρωπισμοῦ

Ὅλο αὐτὸ τὸ τελευταῖο διάστημα δεχθήκαμε καταιγισμὸ προπαγάνδας γιὰ τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορωνοϊοῦ. Παρουσιάστηκε σὰν ἡ μόνη λύσι, ἡ ζωή, ἡ σωτηρία, ἡ μοναδικὴ πρότασι τῆς ἐπιστήμης γιὰ τὴν ὑπέρβασι Διαβάστε περισσότερα

Ὅταν κινδυνεύῃς, συντηρεῖς καὶ δὲν καταργεῖς τοὺς ἀγέραστους δεσμοὺς τοῦ Ἔθνους

«Μὴ Θρησκευτικὰ πρὸς Θεοῦ! Τὸ ἑλληνι­κὸν ἔθνος δὲν εἶναι Βυζαντινοί, ἐννοήσατε; Οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἶναι κατ᾽ εὐθείαν δι­άδοχοι τῶν ἀρχαίων. Ἔπειτα ἐκπολιτίσθη­σαν, ἐπροόδευσαν καὶ αὐτοί. Συμβαδίζουν μὲ τὰ ἄλλα ἔθνη» Διαβάστε περισσότερα

Ἔγκλημα στὸ νοσοκομεῖο

«Τὴ σιωπή της ‟ἔσπασε” μιὰ νοσηλεύ­τρια στὸ North Carolina Physicians for Freedom, ἡ ὁποία ἔγινε μάρτυρας ‟βάρβα­ρων” νοσοκομειακῶν πρωτο­κόλλων θεραπείας Covid-19 ποὺ σκότωναν τοὺς ἀ­σθε­νεῖς. Ἡ Staci Kay δὲν ἄντεξε Διαβάστε περισσότερα

Τὰ μωρὰ ντροπιάζουν τοὺς σοφοὺς

«Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θε­ὸς ἵ­να τοὺς σοφοὺς καταισχύ­νῃ», λέει ὁ ἀπ. Παῦλος (Α´ Κορ. 1,27). Αὐτὸ ἐπανα­λαμ­­βάνεται διὰ μέσου τῶν αἰ­ώνων. Καὶ στὶς μέρες μας, τὰ «μωρὰ Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ἐρώτηση πρὸς τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες καὶ γενικὰ τοὺς μοναχοὺς ὅλων τῶν ὀρθοδόξων μοναστηριῶν Τὸν τελευταῖο καιρὸ γινόμαστε μάρτυρες μίας πρωτοφανοῦς καταστάσεως σὲ κράτος καὶ Ἐκκλησία: Βλέπουμε μία χώρα νὰ καταδυναστεύεται Διαβάστε περισσότερα

Συγγνώμη

Μία συγγνώμη γιὰ Ἐσένα ποὺ πλήγωσα ἄθελά μου ἢ καὶ ἠθελημένα ἐσένα ποὺ μὲ πλήγωσες καὶ τὸ θυ­μᾶμαι ἀκόμη ἐσένα ποὺ δὲν συγχώρεσα ἐσένα ποὺ στεναχώρεσα μὲ τὰ λόγια ἢ Διαβάστε περισσότερα