Δρ Ζελένκο ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου· Ἀντισταθῆτε!

Δρ Ζελένκο ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου·

Ἀντισταθῆτε!

Πέθανε στὶς 30-6-2022, ὁ Dr Vladimir Zev Zelenko, Ἑβραῖος (ἀπὸ τοὺς καλουμένους ὀρθοδόξους, προφανῶς, ὄχι σιωνιστές) σὲ ἡλικία 49 ἐτῶν, ἀπὸ καρκίνο. Ὁ Zelenko ἔγινε γνωστὸς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ COVID-19, ἀφοῦ ἀπέρριψε τὰ ἐμβόλια ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἐφηῦρε τὸ Πρωτόκολλο Zelenko. Εἰδικότερα, εἰσήγαγε ἕναν συνδυασμὸ τριῶν φαρμάκων ὑδροξυχλωροκίνης, θειικοῦ ψευδαργύρου καὶ ἀζιθρο­μυκίνης ὡς μέρος μιᾶς πειραματικῆς θεραπείας ἐξωτερικῶν ἀσθενῶν γιὰ τὸν COVID-19. Λίγο πρὶν πεθάνῃ ἔγραψε ἕνα βίντεο ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου, ὅπου λέγει τὰ ἑξῆς·

Εἶμαι σὲ ἐπισφαλῆ κατάστασι. Ὡστόσο καὶ ὁ βασιλιᾶς Δαυῒδ ἔγραψε· «Ἀκόμη καὶ ἂν βαδίσω στὴ σκιὰ τοῦ θανάτου, δὲν θὰ φοβηθῶ τὸ κακό, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶνε μαζί μου» (Ψαλμ. 23,4). Καὶ πράγματι αἰσθάνομαι ἔτσι καὶ αὐτὰ τὰ λόγια ἀντηχοῦν στὴν ψυχή μου περισσότερο τώρα ἀπὸ ποτὲ στὴ ζωή μου. Καὶ ὑπάρχει καὶ ἕνα γνωμικὸ ποὺ λέει· «Ἀκόμα καὶ ἂν τὸ σπαθὶ κρέμεται πάνω ἀπὸ τὸ λαιμό σου, δὲν πρέπει καν­εὶς νὰ ἐγκαταλείπῃ τὴν ἐλπίδα». Καὶ ἔτσι εἶμαι σὲ πολὺ καλὴ διανοητικὴ κατάστασι καί, ὅπως συχνὰ λέω, θὰ πρέπῃ νὰ μεταφέρουν τὸ σῶμα μου ἐκτὸς τοῦ πεδίου τῆς μάχης, γιατὶ ἡ ἀποφασιστικότητά μου νὰ βοηθήσω τὴν ἀνθρωπότητατοὺς εὐάλωτους, τοὺς ἀθῴους, ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρώπους, νὰ ξεπεράσουν αὐτὸ τὸ τρομερὸ σκοτάδι καὶ τὴν πανούκλα ποὺ εἶνε ἀπὸ πάνω μας– δὲν ἦταν ποτέ πρὶν πιὸ δυνατή· καὶ ἂν πρέπῃ νὰ ἀφήσω τὸν κόσμο, δέχομαι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ ἐνθαρρύνω καὶ παρακαλῶ κάθε ἄλλον νὰ ἐναντιωθῆτε καὶ νὰ ἀντισταθῆτε, νὰ σηκωθῆτε καὶ νὰ ἀντισταθῆτε. Νὰ ἀντισταθῆτε πρῶτα ἐναντίον τῶν ἴδιων τῶν ἑαυτῶν σας, ὥστε νὰ μὴν ἐνδώσετε στὸ φόβο, καὶ μετὰ νὰ ἀντισταθῆτε δημόσια ἐνάντια σὲ πολιτικὲς – τακτικὲς τυραννίας ποὺ ἐπανέρχονται. Διότι εἶνε προφανὲς τί πρόκειται νὰ συμβῇ τώρα.

Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (Π.Ο.Υ.), ὁ ὁποῖος κατὰ βάσι χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν ψυχοπαθῆ Bill Gates, κερδίζει ὅλο καὶ περισσότερη ἰσχὺ πάνω σὲ κυρίαρχα ἔθνη. Ὁ Gates ἔστειλε μήνυμα, νομίζω πέντε ἢ ἕξι μῆνες πρίν, ὅτι ἡ εὐλογιὰ εἶνε μιὰ μεγάλη ἀπειλή. Καὶ με­τὰ –ὑποτίθεται ὅτι εἶχε ἐξαλειφθῆ τὸ 1980, καὶ βρισκόταν μόνο σὲ δύο ἐργαστήρια· στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴ ῾Ρωσία, σὲ ἐργαστήρια βιοασφαλείας ἐπιπέδου 4 –τὸ ὑψηλότερης καὶ μεγίστης ἀσφαλείας ἐπίπεδο– καὶ παρ᾿ ὅλα αὐτά, πέντε μέρες ἀφ᾿ ὅτου ὁ ψυχοπαθὴς ἐγκληματίας Bill Gates εἶχε πεῖ τὰ «προφητικά του λόγια»…, μερικὰ φιαλίδια εὐλογιᾶς βρέθηκαν σὲ μὴ ἀσφαλὲς ψυγεῖο στὸ ἐργαστήριο τῆς Merc στὴ Φιλαδέλφεια. Καὶ ἔτσι δὲν μὲ ἐκπλήσσει καθό­λου ποὺ βλέπουμε τὴν εὐλογιὰ τῶν πιθήκων. Προβλέπω παγκόσμιο πανικὸ γι᾽ αὐτό, καὶ αὐ­τὸ θὰ εἶνε τὸ ἑπόμενο ἀφήγημα τῶν Μ.Μ.Ε. μὲ τὸ ὁποῖο θὰ συνεχίσουν τὴν ἐκστρατεία ἐκ­φοβισμοῦ καὶ ἐκστρατεία ἐγκλεισμοῦ καὶ μαζικὴ ἐκστρατεία, προκειμένου νὰ δημιουργήσουν ἄγχος, νὰ σᾶς ἀπομονώσουν ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶτε καὶ νὰ σᾶς ἀπανθρωποποιήσουν μὲ αὐτὲς τὶς πάνες προσώπου (ἀπαξιωτικὴ ὀ­νομασία γιὰ τὶς μάσκες).

Καὶ ἔτσι αὐτὸ εἶνε τὸ σημειωματάριο μὲ τὶς στρατηγικές τους καὶ ἔτσι πρόκειται νὰ συνεχίσουν ἐξαπολύοντας τὸ ἕνα κῦμα μετὰ τὸ ἄλλο τῆς διαβολικῆς τους ἀτζέντας, μέχρις ὅτου νὰ πάρουμε ἐσωτερικὲς ἀποφάσεις νὰ ἐκδιώξουμε τὸ κακὸ ἀπὸ μέσα μας. Θὰ ἔπρεπε, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ ἀποκηρύξουμε τὴ λατρεία τῶν ψεύτικων θεῶν –τοῦ θεοῦ τῆς τεχνολογίας δεδομένων, τοῦ θεοῦ τῆς ἐπιστήμης, τοῦ θεοῦ τῶν διεφθαρμένων κυβερνήσεων, τοῦ χρήματος, τῆς ἰσχύος, τῆς δόξας– καὶ νὰ συμφιλιώσουμε τὶς καρδιές μας μὲ τὸν Δημιουργό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀνακαινίζει κάθε ὥρα καὶ στιγμή. Βασικὰ ὁ κόσμος ἔχει τώρα διαλέξει «στρατόπεδα»· αὐτοὶ ποὺ θὰ λατρεύουν τὶς μηχανορραφίες τῶν ἀνθρώπων καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ ὑποκλίνωνται στὸν Δημιουργό. Καὶ εἴθε τὸ θέρισμα νὰ ἀρχίσῃ… Ξέρετε, ὁ κόσμος χρειάζεται ἕνα ξεκαθάρισμα· καὶ ὅταν αὐτὴ ἡ διαδικασία ὁλοκληρωθῇ, ὁ κόσμος θὰ πληρωθῇ ἀπὸ τὴ γνῶσι τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ὕδατα σκεπάζουν τὶς θάλασσες. Καὶ οἱ κοινωνιοπαθεῖς [ψυχοπαθεῖς] ἔχουν νὰ περιμένουν κάτι «μεγάλο» ποὺ ἔρχεται γι᾿ αὐτούς. Αὐτοὶ νομίζουν πὼς αὐτοὶ εἶνε θεοί, νομίζουν ὅτι ἐκεῖνοι κυβερνοῦν τὸν κόσμο. Θὰ τὸ δοῦμε… «Ἂς ἀρχίσουν τὰ παιχνίδια» καὶ δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα νὰ πέσω στὴ μάχη, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶνε ἕνα «ὀχυρό» γιὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ πεθάνουμε. Εἰδάλλως οἱ ἀπόγονοί μας δὲν θὰ ἔχουν κανένα μέρος νὰ ἀναπνέουν ἐλεύθερα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *