Επιστολές (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023)

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς ἱεραποστόλου

Βριλλήσια 16/6/23

Ἀγαπητοί μου συν-αδελφοί, εὐλογεῖτε.

Ἐπειδὴ στὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 781 φύλλο τῆς ἀγαπημένης μου Σπίθας Μαΐου – Ἰουνίου 2023 διάβασα τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Ἀνδρέα Νικολάου ἀναφερομένη στὴ δύναμι τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου καὶ ἐπειδὴ ἔχω στὰ χέρια μου τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς Ἕλληνα Ὀρθοδόξου ἱεραποστόλου, ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἀντιγράψω ἕνα περιστατικὸ γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου.

Ἱεραπόστολος γράφει τὰ ἑξῆς:

«Ἦλθε ὁ πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου κοινότητος στὴ χώρα, ποὺ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ ἔστειλε νὰ διακονήσω τοὺς πιστοὺς καὶ μοῦ εἶπε: «Πάτερ, ἐσεῖς δὲν μᾶς λέτε, ὅτι ἂν εἶναι κανεὶς ἄρρωστος νὰ διαβάσουμε τὸ Ἱερὸ εὐχέλαιο καὶ θὰ γίνει καλὰ ὁ ἄνθρωπος; Ὅπως εἴδατε ἡ Μαρία ὑποφέρει ἀπὸ φρικτοὺς πόνους στὸ κεφάλι, ἔχει ὄγκο! Νὰ κάνουμε εὐχέλαιο γιὰ νὰ γίνει καλὰ ἡ Μαρία;». Μὲ ἀρκετὴ ὀλιγοπιστία, ἂν ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο εἶναι δυνατὸν νὰ θεραπευθεῖ, εἶπα στὸν κ. πρόεδρο, «Ναί, νὰ κάνουμε εὐχέλαιο!». Τότε εἶπε· «Τὴν Τρίτη τὸ ἀπόγευμα θὰ συγκεντρωθοῦμε ὅλοι γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὴν ὑγεία τῆς Μαρίας. Θὰ κάνουμε εὐχέλαιο».

Πράγματι ἦλθαν ὅλοι σχεδὸν οἱ πιστοί. Χρίσαμε πρῶτα τὴ Μαρία καὶ στὴ συνέχεια ὅλους τοὺς ἄλλους.

«Μαρία», τῆς λέγω, «νὰ ἔλθεις τὸ Σάββατο» (ἦταν τὸ ψυχοσάββατο τῆς Πεντηκοστῆς) «νὰ ἐξομολογηθεῖς καὶ τὴν ἑπομένη νὰ κοινωνήσεις». Ἦλθε τὸ Σάββατο, ἀλλὰ ἡ Μαρία δὲν φάνηκε. Ἔβαλα κακὸ μὲ τὸ νοῦ μου, ἀλλὰ ἐπειδὴ γνώριζα, ὅτι ἡ οἰκογένεια τῆς Μαρίας δὲν εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ μὲ καλέσει γιὰ τὴν …κηδεία της, ἔκανα ὑπομονὴ καὶ προσευχὴ μέχρι τὸ Σάββατο, ἀλλὰ …ἀπογοητεύτηκα (ἐγώ, ὁ ἄπιστος!).

Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, μετὰ τὴν κατήχηση τῶν παιδιῶν πῆγα στὸ ναὸ καὶ ἄρχισα νὰ παίρνω καιρό.

Μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ τέμπλο εἶδα γονατιστὴ μιὰ γυναικεία φιγοῦρα, ἡ ὁποία μὲ τρόπο γύριζε πίσω καὶ καθόταν σὲ μιὰ καρέκλα. Ὅταν τελείωσα τὸν καιρὸ καὶ γύρισα νὰ πάρω συγγνώμη ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἡ Μαρία σηκώθηκε. Μὲ μεγάλη ἔκπληξη τὴ ρωτάω: Μαρία ἐσύ; Ναί, πάτερ καὶ δὲν πονάω!

Ὅταν ἔληξε ἡ ἡμερομηνία ποὺ μοῦ εἶχε ὁρίσει ἡ Σύνοδος, ἐπέστρεψα στὴν ἕδρα μου, χωρὶς νὰ χάσω τὴν ἐπαφή μου μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας ἐκείνης.

Ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνια εἶχα τὴν πληροφορία ὅτι ἡ Μαρία εἶχε παντρευτεῖ καὶ ἀπέκτησε καὶ δύο παιδάκια.

Αὐτὰ γράφει ὁ ἱεραπόστολος στὸ ἡμερολόγιό του. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα πάρα πολλὰ περιστατικά, ποὺ βλέπουμε ὅτι στὴν ἱεραποστολὴ βρίσκεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ καθοδηγεῖ τὴν Ἐκκλησίαν «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν».

Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Τσίρκας

Ἀποδεῖξτε το!

Στὶς τελευταῖες βουλευτικὲς ἐκλογές, οἱ Βουλευτὲς τῆς Ν.Δ., ἀνησυχώντας προφανῶς γιὰ τὴν παρουσία τοῦ κινήματος τῆς ΝΙΚΗΣ σ᾽ ́αὐτές, ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ στείλουν ἀκόμη καὶ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἱερεῖς, παρουσιάζοντας τοὺς ἑαυτούς τους ὡς συνεπεῖς Χριστιανούς, καὶ πὼς δὲν ἔχει νόημα ἡ στροφή τους πρὸς τὴ ΝΙΚΗ, ποὺ ξεκάθαρα τόνιζε τὴν πίστη της στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Παράδοση.

Προφορικὰ δέ, ἐκφράζονταν ἀπαξιωτικὰ γιὰ τοὺς ὑποψηφίους της, τοὺς ὁποίους καὶ θεωροῦσαν γραφικούς, σφετεριστὲς τῆς δικῆς τους ἀποκλειστικὰ παράταξης ὅλων τῶν Χριστιανῶν –κάτι σὰν ἰδιοκτησία τους δηλαδή– καὶ ἑπομένως δὲν ἔπρεπε νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ «μαντρί»́, ἀφοῦ ἔτσι θὰ τοὺς ἐξασφαλίζονταν οἱ ἀπαραίτητοι ψῆφοι γιὰ τὴν ἐκλογή τους.

Πρόσφατα, ἔγινε γνωστό, πὼς ὁ Πρωθυπουργὸς θὰ φέρει στὴ Βουλὴ πρόταση Νόμου γιὰ τὴν νομιμοποίηση τῶν γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιατί, λέει, ἔχει δεσμευθεῖ. Ἀλήθεια ἀπὸ ποιούς καὶ γιατί;

Καὶ ἐδῶ ἀνακύπτει τὸ ἐρώτημα: Ποιά θέση θὰ πάρουν οἱ Χριστιανοὶ Βουλευτές; Ποιά στάση θὰ κρατήσουν, αὐτοὶ ποὺ στὰ λόγια κόπτονταν προεκλογικὰ γιὰ τὴ χριστιανική τους ἰδιότητα; Ἡ ἰδιότητα κάθε ἀνθρώπου δὲν σταματᾶ καὶ δὲν ἐκφράζεται μόνο μὲ λόγια, χρειάζονται καὶ τὰ ἔργα ποὺ τὴν ἀποδεικνύουν. Non verbis, sed facto, ἔλεγαν οἱ Λατῖνοι. Θὰ μείνουν πιστοὶ στὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο, τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ προβάλουν ἀντίρρηση, ὅπως ὀφείλουν νὰ κάνουν ὡς συνεπεῖς Χριστιανοί; Θὰ καταψηφίσουν μιὰ τέτοια πρόταση; Ἔ! τότε μάλιστα, ἀξίζουν κάθε ἔπαινο καὶ ἐπιδοκιμασία. Τότε ἡ ἰδιότητά τους θὰ ἔχει τὸ ἀνάλογο ἀντίκρυσμά της.

Ἂν ὅμως πειθαρχήσουν στὸν ἀρχηγό τους (ὅπως ἔκαναν στὸ παρελθόν), προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν παρουσία τους στὰ ψηφοδέλτια, καὶ μὲ τὴν ἐκλογή τους νὰ ἀπολαύσουν τὶς παχυλὲς οἰκονομικὲς ἀπολαβές, σὲ καιροὺς δίσεκτους καὶ βαριᾶς δοκιμασίας τοῦ λαοῦ, τότε θὰ εἰσ­πράξουν τὸν ψόγο καὶ τὴν ἀποδοκιμασία τῶν χριστιανῶν ψηφοφόρων τους, ὡς ἀνακόλουθοι καὶ ἀσυνεπεῖς. Ἂν δὲν βροῦν τὴ δύναμη νὰ ἔρθουν σὲ ρήξη μὲ τὸν ἀρχηγό τους, λέγοντάς του ὅτι ἡ ἰδιότητά τους ὡς Χριστιανῶν Βουλευτῶν τοὺς ἐπιβάλλει νὰ ποῦν ὅ,τι καὶ οἱ Ἀπόστολοι στὴν ἐξουσία τῆς ἐποχῆς τους, «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις», τότε θὰ εἶναι ἔνοχοι καὶ θὰ ἔχουν προδώσει τὴν ἰδιότητά τους. Εὐχόμαστε νὰ βρεθοῦν πολλοί, ποὺ θὰ ὑπακούσουν στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συνείδησή τους, κάνοντας ἔτσι τὸ ἐπιβαλλόμενο χρέος τους, καὶ ὄχι νὰ παραδοθοῦν, μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι, στὴ θλιβερὴ ἀπόφαση τοῦ ἀρχηγοῦ τους.

Ἡ περιφρόνηση τῶν ἠθικῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν ὁδηγεῖ καὶ ἀπεργάζεται τὴ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ.

Ἤδη ἀκούγονται φωνὲς ἀπὸ νεαροὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες ποὺ φανερώνουν τὴν ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλόφιλης ἐπιλογῆς τους, ἀποτέλεσμα τῆς προβολῆς της ἀπὸ τὰ διάφορα μέσα πληροφόρησης, τηλοψία, ἐφημερίδες, τὴν κάλυψή τους ἀπὸ τὴν Πολιτεία, τὴν ἀναίσχυντη δήλωση τῶν ἴδιων προσώπων, ποὺ κατέχουν καὶ θέσεις περίβλεπτες, καὶ ἔχουν τὴν σκανδαλώδη στήριξη πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν, δυστυχῶς, προσώπων.

Ἀλήθεια, κύριοι Βουλευτές, θὰ σᾶς ἦταν ἀδιάφορη ἡ δήλωση τῆς κόρης σας ἢ τοῦ ἀγοριοῦ σας, ἂν σᾶς δήλωναν ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ συνάψουν ὁμόφυλους γάμους; Ἀπὸ τὴν ἀπάντησή σας θὰ φανεῖ σὲ ποιό σκαλὶ πατοῦμε στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα. Καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ ἀναφέρει ὁ μεγάλος Ἅγιος, ὁ ἀγαπημένος μας Παΐσιος: Ὅταν παραβαίνει ἕνας ἄνθρωπος μιὰ ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον αὐτός· ὅταν ὅμως κάτι ποὺ ἀντίκειται στὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπὸ τὸ Κράτος Νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ Ἔθνος, γιὰ νὰ παιδαγωγηθεῖ! Μήπως στὶς μέρες μας συμβαίνουν πράγματα ποὺ θυμίζουν Θεϊκὴ παιδαγωγία; (Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί).

Στὸ φοιτητικὸ περιοδικὸ «Ἡ Δράση μας» (Τεῦχος 610, σελ. 278) δημοσιεύεται ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τοῦ Παναμᾶ, ποὺ δημοσιοποιήθηκε τὴν 1η Μαρτίου 2023, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀπέρριψε τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀποφαινόμενο πὼς δὲν ἐμπίπτει οὔτε στὴν κατηγορία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων οὔτε σ᾽ αὐτὴ τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων.

Εἶστε Χριστιανοί, δὲν τὸ ἀρνούμεθα, ἀποδεῖξτε το!

Ἀντώνιος Ἰ. Βασιλειάδης

Θεολόγος

Υ. Γ.: Οἱ πιὸ πάνω γραμμὲς χαράχτηκαν ὡς ἔκφραση χρέους καὶ συμμόρφωσης πρὸς τὶς θέσεις ποὺ διατυπώθηκαν ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο π. Φιλόθεο Ζερβάκο, ἅγιο στὴ συνείδηση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, ὁ ὁποῖος τόνισε χαρακτηριστικά: «Εἰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας περιφρονεῖται ἢ ὑβρίζεται ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Πίστις μας, ἐπιτρέπεται ἔλεγχος, ἀκόμη καὶ θυμὸς δίκαιος, ἀπαγορεύεται ἡ σιωπή».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *