Ἡ ἀκατανόητη ἀπόφαση τῆς Πρωτοδίκη Φλώρινας γιὰ τὸ Σωματεῖο «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας στὴν Ἑλλάδα»

Ἡ ἀκατανόητη ἀπόφαση τῆς Πρωτοδίκη Φλώρινας γιὰ τὸ Σωματεῖο «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας στὴν Ἑλλάδα» τῆς Βασιλικῆς Θάνου, Προέδρου Ἀρείου Πάγου ἐπίτ., πρώην Πρωθυπουργοῦ Οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις εἶναι σεβαστές. Ἐπιτρέπεται ὅμως, Διαβάστε περισσότερα

Θὰ ἔπρεπε… τοῦ Λυκούργου Νάνη ἰατροῦ

Θὰ ἔπρεπε… τοῦ Λυκούργου Νάνη ἰατροῦ   Ἡ κυβέρνηση κήρυξε ἐθνικὸ πένθος μὲ ἀ­φορμὴ τὸ πρόσφατο πο­­λύνεκρο σιδηροδρομικὸ δυστύχημα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλ­λάδος θὰ ἔπρεπε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια νὰ Διαβάστε περισσότερα

Τόμος Σπίθας – 10ετία 2011- 2020

Ἕτοιμος ὁ τόμος 10ετίας τῆς «Σπίθας» 2011 – 2020 Μία ἀκόμη 10ετία «παρόντος», ὁμολογίας καὶ συμβολῆς στὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα τῶν μικρῶν συνεχιστῶν τοῦ ἀγῶνος τοῦ μεγάλου μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ δημοσιογραφικοῦ Διαβάστε περισσότερα

Γυμνοὶ στὴν Παρέλασι;

«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ὥρα τῆς προφητείας

«Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ Πνεύμα­τος Ἁγίου  ερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β´ Πέτρ. 1,21) Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς προφή­τευσε τὴν καταστρο­φὴ τῆς Νινευῆ τὸν 8ο π.Χ. Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ

Ὑπάρχει ἕνας ψαλμός, ὁ 142, ποὺ χρησιμοποιεῖται στὸν ἑξάψαλμο, στὸ ἀπόδειπνο, στὸν μικρὸ ἁγιασμό, τὸ εὐχέλαιο, τὴν παράκληση. Ὁ ψαλμὸς αὐτὸς ἀρχίζει ὡς ἑξῆς· «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι Διαβάστε περισσότερα

Tόμος «Σπίθας» τῆς 10ετίας 2011 – 2020

Μία ἀκόμη 10ετία «παρόντος», ὁμολογίας καὶ συμβολῆς στὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα τῶν μικρῶν συνεχιστῶν τοῦ ἀγῶνος τοῦ μεγάλου μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ δημοσιογραφικοῦ τούτου βήματος, τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου μητροπολίτου Φλωρίνης. Κάθε Διαβάστε περισσότερα

π. Αὐγουστῖνος Μύρου· ἕνας ἄγγελος ποὺ φτερούγισε στοὺς οὐρανοὺς

Ἀπὸ τὸν σύλλογο «Μακρυγιάννης» Κοζάνης καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῶν Ἀπ. Παπαδημητρίου καὶ Γ. Τσακαλίδη κυκλοφόρησε βιβλίο – καρπὸς εὐλαβοῦς καὶ εὐγνώμονος μνήμης φίλων, συνεργατῶν καὶ πνευματικῶν τέκνων τοῦ ἀειμνήστου Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΙ Γιὰ τὴν ἀνανέωσι τῆς συνδρομῆς τῆς «Χριστ. Σπίθας» μπορεῖτε νὰ κάνετε κατάθεσι σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς λογαριασμοὺς τῆς Μονῆς: Ἐθνική: 455/296034-61          iban: GR6501104550000045529603461 Ἄλφα: 625002002002640       Διαβάστε περισσότερα

Επιστολές (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023)

Πατέρες μας, σταθῆτε στὸ ὕψος τοῦ λειτουργήματός σας 29 Δεκεμβρίου 2022 Σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ὅταν οἱ «drag queens» ἀναλαμβάνουν νὰ «ψυχαγωγήσουν» τὰ παιδιά μας μὲ τίς εὐλογίες Διαβάστε περισσότερα