Γιατί ἀρνοῦμαι τὴν νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα

Οἱ Χριστιανοὶ γνωρίζουν μέσα ἀπὸ τὸ τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (κεφ. 13, στίχ. 16–18), ὅτι κάποια στιγμὴ οἱ ἄν­θρω­ποι-συνεργάτες τοῦ Ἀν­­­τι­χρίστου θὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅ­λους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου τὸ λεγόμενο «χάρα­γμα», δηλαδὴ ἕνα στοιχεῖο τοῦ Ἀντιχρίστου, μὲ τὸ ὁ­ποῖο θὰ γίνονται ὅ­λες οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγές.

Χωρὶς τὸ χάραγμα δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι πλούσιος. Ἐπίσης τὸ χάραγμα θὰ εἶναι μέ­σα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο. Ἀ­σφαλῶς, στὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε ἡ Ἀποκάλυψη (γύρω στὸ 95 μ.Χ.) κάτι τέτοιο ἦταν ἀδιανόητο, διό­τι δὲν ὑπῆρχε τέτοια τεχνολογία. Σήμερα ὑπάρχει ἡ τεχνολογία καὶ ἐντοπίζεται στὰ μικροτσίπ (ἠλεκ­τρονι­κὰ πλινθία στὰ ἑλληνικά). Ἐπίσης, ὑπάρχει καὶ ἡ τεχνολογία τῆς μόνιμης ἐμφύτευσης τῶν μικροτσὶπ στὰ ζῶα καὶ τοὺς ἀνθρώπους!

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔ­χει ἀνακοινώσει ἐπίσημα ὅ­τι θὰ προχωρήσει στὴν ἔκ­δοση νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μὲ μικροτσίπ, ἀλλὰ καὶ ὅτι κάποια στι­γμὴ τὸ μικροτσὶπ θὰ «φυτευθῆ» μέσα στὸ σῶμα τῶν ἀνθρώπων (Ὑφυπουργὸς Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος).

Ἑπομένως, ἑτοιμάζεται τώρα ἡ νέα ταυτότητα, ποὺ δὲν εἶναι ἁπλὴ ταυτότητα, ἀλλὰ κάρτα ποὺ θὰ συμπεριλάβει ὅλα τὰ δεδομένα κάθε ἀνθρώπου, οἰκονομικά, ἰατρικά, φορολογικὰ κλπ., καὶ ἀργότερα τὸ μικροτσὶπ αὐτῆς τῆς κάρτας θὰ μπεῖ μέσα στὸ σῶμα μας.

Παράλληλα, ἔρχεται τὸ ψηφιακὸ νόμισμα (εὐρὼ) καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων, ὥστε ἀργὰ ἢ γρήγορα νὰ μὴν ὑπάρχουν μετρητά, παρὰ μόνο ἠλεκτρονικὸ χρῆμα. Τελικά, ὁ συνδυ­α­σμὸς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καὶ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος θὰ θέσει τὶς βάσεις τῆς παγκόσμιας ἠλεκ­τρονικῆς δικτατορίας, ὅ­που κυβέρνηση καὶ τραπε­ζῖτες θὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἔ­ξουσία ἀπέναντι στὸν πολίτη.

Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι, μὲ ἁπλὰ λόγια, ὅτι οἱ ἄν­θρωποι δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀγοράζουν ἢ νὰ πουλᾶνε τίποτα, ἂν δὲν ἔχουν πάνω τους τὸ μικροτσὶπ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Αὐ­τὴν ἀκριβῶς τὴν κατάσταση (τὸν οἰκονομικὸ ἐκ­βια­σμό) θὰ χρησιμοποιήσει ὁ Ἀντίχριστος, γιὰ νὰ ὑ­ποχρεώσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸν προσ­κυνή­σουν, νὰ τὸν λατρέψουν σὰν θεό.

Καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα, ὅτι ναὶ μὲν ἡ ἠ­λεκτρονικὴ ταυτότητα δὲν εἶναι ἀκόμη τὸ χάρα­γμα τῆς Ἀποκάλυψης, ἀλ­­λὰ μὲ τὸ νὰ τὴν δε­χθοῦ­με βοηθᾶμε τὸ ἀντίχριστο σύστημα νὰ φτάσει στὸν τελικό του σκοπό, στὸ χάραγμα τῆς ἠλεκτρονικῆς σκλαβιᾶς, γινόμαστε ἀκούσια συνεργοὶ στὸ κακό.

Γι᾽ αὐτὸ πρέπει τώρα νὰ ἀντισταθοῦμε, πρὶν ὁ­λοκληρωθῆ τὸ δαιμονικὸ σχέδιο. Διαφορετικά, ἂν κυριαρχήσει ἡ νέα ταυτότητα (καὶ κατόπιν τὸ χάραγμα), δὲν θὰ μποροῦμε πιὰ νὰ ἀντιδράσουμε. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶ­ναι νὰ φύγουμε γιὰ τὰ βουνὰ καὶ τὶς ἐρήμους!

Διονύσιος Κατσούλης

ἱερεὺς

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς

Νέας Σμύρνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *