Κυριακή της Σαμαρείτιδος (2/6/2024) και Πατερικά Κείμενα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2/6/2024)