Κυριακή του Τυφλού (9/6/2024) και Πατερικά Κείμενα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (9/6/2024)