Πασχάλιες εὐχὲς (2022)

Πασχάλιες εὐχὲς

Ἡ Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου νὰ φωτίσῃ τὸ σκότος ποὺ ὅλο καὶ περισσότερο ἁπλώνεται στὴν μακρὰν τοῦ Χριστοῦ κοινωνία μας

περ. «ΣΠΙΘΑ» – ἱ. μονὴ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ