Πασχάλιες εὐχὲς (2022)

Πασχάλιες εὐχὲς Ἡ Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου νὰ φωτίσῃ τὸ σκότος ποὺ ὅλο καὶ περισσότερο ἁπλώνεται στὴν μακρὰν τοῦ Χριστοῦ κοινωνία μας περ. «ΣΠΙΘΑ» – ἱ. μονὴ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ  

Γνωστοποίηση πρὸς τοὺς Ἱεράρχες τῆς Κρήτης καὶ τὴν Ἱ. Σύνοδο Κρήτης

ΧΑΝΙΑ, 25.03.2022 Σεβαστοὶ ποιμένες, σᾶς κάνουμε γνωστὸ ὅτι ἀπὸ τὴν 1.9.2021 μέχρι σήμερα ποὺ γρά­φεται αὐτὸ τὸ χαρτὶ βρίσκονται σὲ δεινὴ κατάσταση (λόγῳ ἀναστολῆς ἐργασίας ἀ­πὸ τὴν κυβέρνηση) 7.500 οἰκογένειες Διαβάστε περισσότερα

Τρία βιβλία στὴν τιμὴ τοῦ ἑνός!

Προσφέρονται σὲ τιμὴ κόστους τὰ κάτωθι βιβλία (ἐκδόσεις Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας)·     α΄) Παναγιώτου Λόη, Ὁ ἀντικαρναβαλικὸς ἀγὼν τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στὴν Πάτρα. Μὲ πολλὰ ἱστορικὰ παραθέματα γιὰ Διαβάστε περισσότερα