Πρὸς τὸν ἄνθρωπο – ρομπότ

Στὶς 3 Ὀκτ. 2020 ὁ πολυδιαφημισμένος συγγραφέας τοῦ μετανθρωπισμοῦ ἑβραῖος Χαράρι εἶχε συζήτησι μὲ τὸν πρωθυ­πουρ­γὸ τῆς χώρας μας, μὲ φόντο τὴν Ἀ­κρόπολι. Ἐκεῖ, μπρο­στὰ στὰ γεμάτα θαυμασμὸ μάτια τοῦ πρω­θυπουργοῦ, διατύπωσε τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθῇ ἡ κοινωνία. Θαυμάζει ὁ θεατής, πῶς πλέον μιλᾶμε γιὰ τὸ ἀπόλυτο φακέλλωμα τοῦ ἀν­θρώπου σὰν νὰ πρόκειται γιὰ κάτι ποὺ θὰ φέρῃ τὴν ἀπόλυτη εὐημερία. Θαυμάστε καὶ σεῖς·

«Νομίζω ὅτι τὸ κλειδὶ εἶνε ἡ δυνατότητα νὰ χακάρουμε τοὺς ἀν­­θρώ­πους. Αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε πο­τὲ στὴν ἱστορία· ὑπάρχει πολὺ μεγάλη συζήτηση γιὰ νὰ χακάρουμε λογαριασμοὺς καὶ ὑπολογιστὲς, ἀλλὰ ἡ μεγάλη ἐπανάσταση εἶνε ἡ ἀναδυόμενη ἱκανότητα νὰ χακάρουμε ἀνθρώπους, νὰ συγκεντρώσουμε ἀρκετὰ δεδομένα καὶ νὰ ἔχουμε ἀρ­­κετὰ δεδομένα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀρκετὴ δυνατότητα ἐλέγχου ὑπολογιστῶν. Μποροῦμε νὰ χακάρουμε τοὺς ἀν­θρώπους καὶ νὰ τοὺς ἐλέγξουμε καὶ νὰ τοὺς καταλάβουμε καλύτερα ἀπὸ αὐ­τ­ὸ ποὺ καταλαβαίνουνε οἱ ἴδιοι τοὺς ἑαυτούς τους. Καὶ ὅταν καταφέρουμε νὰ ἐλέγξουμε ὅλα αὐτά, μπορεῖς καὶ νὰ τοὺς ἐλέγξῃς ἀπολύτως. Καὶ αὐτὸ εἶνε κάτι τὸ ὁποῖο ἡ δημοκρατία καὶ καμμία ἄλλη κοι­νωνία ποτέ δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ, γιατὶ ἦταν ἀδύνατον, σ᾽ ὅλη τὴν ἱστορία. Αὐτὸ ὑποβιβάζει τὶς παραδοσιακές μας ἰδέες γιὰ τὴν δημοκρατία, γιὰ τὴν ἀνοιχτὴ κοι­νω­νία, γιατὶ ἡ δημοκρατία σημαίνει ἐλεύθερη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ κάθε ἄ­τομο, ποὺ ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι καν­ένας δὲν μπορεῖ νὰ καθοδηγήσῃ, μέ­χρι ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο, καὶ εἶνε ὅπως ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία, ποὺ λέμε ὅτι ὁ πελάτης ἔχει πάντα δίκαιο. Αὐτὸ λένε οἱ ἐπιχειρήσεις, ὅτι ὁ πολίτης ἔχει πάντα δί­καιο. Τώρα ὅμως, ποὺ οἱ ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ κυβερνήσεις ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ χακάρουν τοὺς ἀνθ­ρώπους, τότε δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἐλεύθερη βούληση» (βλ. π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=TPIwab0dpgM).

Ὁ συνοδοιπόρος του στὴν λεγομένη «μεγάλη ἐπανεκκίνησι» Κλάους Σβάμπ, μιλώντας στὸ World Economic Forum τὸ 2016, εἶχε πεῖ ὅτι σὲ 10 χρό­νια, δηλαδὴ τὸ 2026, «θὰ ἔχουμε ὅλοι ἐμ­φύτευμα (τσιπάκι) στὸν ἐγκέφαλό μας» καὶ κάποιοι θὰ μετροῦν «ὅ­λα τὰ ἐγκεφαλικά μας κύματα» (βλ. https://www.pronews.gr/kosmos/k-svamp-to-2026-tha-exoume-oloi-tsipaki-ston-egkefalo-mas-vinteo/).

One thought on “Πρὸς τὸν ἄνθρωπο – ρομπότ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *