Καί πολῖτες, καί –ἂν χρειαστῆ– ὁπλῖτες

Εἶναι μεγάλο σχολεῖο τὸ ᾽21. Προσωπικῶς ξεκίνησα ἤδη στὴν τάξη μου νὰ διδάσκω λόγια ἀθάνατα καὶ πράξεις ἀπὸ τοὺς ἡρωικοὺς προγόνους μας. Μετὰ τὴν πρωινὴ προσευχὴ καὶ τὴν ὀρθογραφία –ποὺ Διαβάστε περισσότερα