Τρία θεϊκὰ μηνύματα καὶ ἡ ἐξήγησί τους

Ἡ  ἑορτὴ τοῦ προφήτου Δανιὴλ (17 Δεκεμβρίου) μᾶς μετα­φέ­ρει στὴν ἐ­ποχή του, στὸν 6ο π.Χ. αἰ­ῶ­να. Αἰχμάλωτοι οἱ Ἑ­βραῖοι στὴν κραταιὰ τότε Βαβυλῶνα· ἀλ­λὰ ὁ νεαρὸς Δανιὴλ ἔχει τὸ φωτισμὸ Διαβάστε περισσότερα

Ἐπιστήμη καὶ θεολογία

Ἡ θεολογία διδάσκει βασιζομένη στὴν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιστήμη ἀποφαίνεται βασιζομένη στὴν ἀνακάλυψι τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν κάποιος ἀρνῆται ἐμ­μόνως τὴν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀποκόπτει Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Προσλαλιὰ ΣΤΟ 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑ (16-10-2021) τοῦ Γέροντος Ἀμφιλοχίου Δοχειαρίτου Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, συμπληρώθηκαν σαράντα ἡ­μέ­ρες ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ σεβαστοῦ Γέροντα Χρυσοστόμου, τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς Διαβάστε περισσότερα

Ἀποθηκεύοντας ἰατρικὲς πληροφορίες κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ δέρματος

To τεχνολογικὸ ἰνστιτοῦτο τῆς Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology – στὸ ἑξῆς MIT) ἐργάστηκε χρόνια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς ἰατρικοῦ προβλήματος. Στατιστικὲς ἔδειχναν ὅτι 1,5 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν Διαβάστε περισσότερα

Ἔμμεσος διωγμὸς

 Ἔμμεσος διωγμὸς εἶνε τὰ διατάγματα, ποὺ βγάζουν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, διὰ τῶν ὁποίων προσπαθοῦν νὰ ἐξευτελίσουν τὴν Ἐκκλησία. Διατάσσουν καὶ ὁρίζουν ἄλλα πράγματα, τὰ ὁποῖα καταδικάζει ἡ Ἐκκλησία… Ὡς ἐπὶ Διαβάστε περισσότερα

Αλληλογραφία (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

Προσετέθῃ στὴν χορείαν τῶν ἁγίων Λογγοβαρδιτῶν Πνευματεμφόρων Γερόντων …Πληροφορηθήκαμε τὴν κοίμηση τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας, Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου Χρυσοστόμου (Πήχου). Ἄνθρωπος γλυκύς, πρᾶος, μειλίχιος, προικισμένος μὲ τὰ χαρίσματα Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (περί του εκλιπόντος γέροντα)

Τὸ πρόσωπο τοῦ ἐκλιπόντος Μὲ τὴν ἔκδοσι τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς «Σπίθας» καὶ τὴν κυκλοφορία κατόπιν τοῦ Ἑορτολογίου (τσέπης) γιὰ τὸ ἔτος 2022, ἔπεσε λίγο φῶς στὴν ζωὴ καὶ προσφορὰ Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

† γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (Ἀνθολόγηση ἀπὸ διδαχὲς τοῦ ὁσίου Γέροντος μὲ ἐπιμέλεια Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη, ὑπευθύνου τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Ἂς ἔχουμε τὴν εὐ­χή Του, Διαβάστε περισσότερα

Ἄνοδος καὶ κάθοδος τοῦ Χριστιανοῦ

Ὁ Χριστιανὸς δὲν εἶνε μόνο ἄνοδος, εἶνε καὶ κάθοδος. Ἄνοδος εἶνε νὰ κλείνεσαι σ᾽ ἕνα δωμάτιο καὶ νὰ ἀνεβαίνῃς νὰ ἀνεβαίνῃς νὰ ἀνεβαίνῃς, νὰ προσ­εύχεσαι, νὰ βρίσκεσαι ψηλὰ ψηλά. Νὰ Διαβάστε περισσότερα

«Στὰ σκολειὰ τῆς προδοσίας» σβήνει ἡ Ἑλλάδα

Νὰ ξεκινήσω μὲ κάτι ποὺ ἔγραψε ὁ Φώτης Κόντογλου, ποὺ ὅσο ζοῦσε οὔτε κατουρημένες ποδιὲς φιλοῦσε οὔτε τὴν διεφθαρμένη ἐξουσία προσκυνοῦσε: «Οἱ ψυχὲς τῶν νέων εἶναι ρημαγμένες ἀπὸ τὰ ἄγρια Διαβάστε περισσότερα