Οἱ Η.Π.Α. ἄσκησαν πίεσι στὶς ἐκκλησίες Ἑλλάδος καὶ Κύπρου

Σὲ μία σοβαρὴ καταγγελία προχώρησε ἡ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας M. Ζαχάροβα, κατὰ τὴ διάρκεια ἐνημερώσεως τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐκπρόσωπο τοῦ ρωσικοῦ ὑπουργείου Διαβάστε περισσότερα

Καί πολῖτες, καί –ἂν χρειαστῆ– ὁπλῖτες

Εἶναι μεγάλο σχολεῖο τὸ ᾽21. Προσωπικῶς ξεκίνησα ἤδη στὴν τάξη μου νὰ διδάσκω λόγια ἀθάνατα καὶ πράξεις ἀπὸ τοὺς ἡρωικοὺς προγόνους μας. Μετὰ τὴν πρωινὴ προσευχὴ καὶ τὴν ὀρθογραφία –ποὺ Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἡ ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ Ὅταν πρὸ ἑνὸς ἔτους ἐμφανίστηκε ὁ ἀ­πει­λητικὸς κορωναϊὸς στὴν Κίνα, ἐδῶ ἐ­τέθη ζήτημα κινδύνου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅτι δη­λαδὴ ὁ πληθυσμὸς θὰ προσ­βληθῇ στὶς λατρευτικὲς συνάξεις Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία

Πατριαρχεῖο Μόσχας: Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία Ἕνα πολιτικὸ σχέδιο, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὸν διαμελισμὸ τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας ἦταν τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο. Αὐτὸ Διαβάστε περισσότερα

Ἀλάθητοι οἱ ἐπιστήμονες;

Στὸ ζήτημα τοῦ κορωνοϊοῦ (μάσκα, ἐμβό­λια κ.λπ.) τὰ φρονήματα διχάζονται, ἀπὸ τὴν κορυφὴ (ἐπιστήμονες, ἱεράρχες, πρεσβυτέρους) μέχρι τὴ βάσι (μοναχοὺς καὶ λαό). Προβάλλονται ἑκατέρωθεν ἐπιχειρήματα. Περισσότερο ὅμως ἀπὸ τὴν θεωρητικὴ Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Θεὸς δοκιμάζει τὴν πίστι μας

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐ­τῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. 15,28) Δυστυχισμένη, ἀγαπητοί μου, πολὺ δυσ­τυχι­σμένη ἦταν ἡ μητέ­ρα ποὺ Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Βεβαίως ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ τί εἶναι Ἐκκλησία; Μήπως εἶναι μόνον οἱ Ἱεράρχες καὶ γενικώτερα ὁ Κλῆρος; Μήπως εἶναι μόνον οἱ ζῶντες καὶ ἀγωνιζόμενοι στὸν παρόντα κόσμο; Ὄχι βεβαίως. Ἐκκλησία Διαβάστε περισσότερα