Γαντζωθῆτε στὸν Χριστό

Δύσκολα χρόνια!… Θὰ περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τί θὰ πῇ τράνταγμα; Ἂν δὲν ἔχετε λίγη κατάστασι πνευματική, δὲν θὰ ἀντέξετε. Θεὸς φυλάξοι, θὰ φτάσουμε νὰ ἔχουμε ἀκόμη καὶ ἄρνησι πίστεως. Κοιτάξτε Διαβάστε περισσότερα