Γαντζωθῆτε στὸν Χριστό

Δύσκολα χρόνια!… Θὰ περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τί θὰ πῇ τράνταγμα; Ἂν δὲν ἔχετε λίγη κατάστασι πνευματική, δὲν θὰ ἀντέξετε. Θεὸς φυλάξοι, θὰ φτάσουμε νὰ ἔχουμε ἀκόμη καὶ ἄρνησι πίστεως. Κοιτάξτε νὰ ἀδελφωθῆτε, νὰ ζήσετε πνευματικά, νὰ γαντζωθῆτε στὸν Χριστό. Σφιχτῆτε λιγάκι. Βλέπω τί μᾶς περιμένει, γι’ αὐτὸ πονάω. Μὴν ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας χαλαρό.

ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης