«Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος…»

Φθάσαμε πλέον σὲ ἡμέρες ποὺ πολλοὶ ἀδελφοί μας, χάριν τῆς πίστεως στὸν Κύριο, ἑτοιμάζονται νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἡσυχία καὶ μακαριότητα. Ἑτοιμάζονται νὰ ξεβολευτοῦν. Ἀρχίζουν νὰ «ἀστατοῦν» κατὰ τὸν ἀπόστολο. Ἂν Διαβάστε περισσότερα