Ἐπιδημία, ἰδιοτέλεια καὶ διχασμὸς

Ἐπιδημία, ἰδιοτέλεια καὶ διχασμὸς «…Ἐλέχθη ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων, τῶν παρασταθέντων τότε ὡς θυμάτων τῆς χολέρας, ἀπέθανον πραγματικῶς ἐκ πείνης. Ἴσως νὰ μὴ ὑπῆρξεν ὅλως χολέρα. Ἀλλ᾽ ὑπῆρξε τύφλωσις Διαβάστε περισσότερα