Ἐπιδημία, ἰδιοτέλεια καὶ διχασμὸς

Ἐπιδημία, ἰδιοτέλεια καὶ διχασμὸς «…Ἐλέχθη ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων, τῶν παρασταθέντων τότε ὡς θυμάτων τῆς χολέρας, ἀπέθανον πραγματικῶς ἐκ πείνης. Ἴσως νὰ μὴ ὑπῆρξεν ὅλως χολέρα. Ἀλλ᾽ ὑπῆρξε τύφλωσις Διαβάστε περισσότερα

Ειδήσεις (Εμβόλιο, Διχασμός, Χάραγμα;)

Ποιός θ᾽ ἀντέξῃ ὣς τὸ τέλος! Αὐτὰ ποὺ διαβάζαμε στὴν Ἀποκάλυψι καὶ φανταζόμασταν ὅτι θὰ ἔλθουν ἀργότερα, ὄχι στὴ δική μας γενεά, πλησίασαν καὶ ἀρχίσαμε νὰ τὰ ζοῦμε. Τὸ δίκαιο Διαβάστε περισσότερα