ΕΡΩΤΗΣΙ: Γιατί οἱ γυναῖκες δὲν κάνει νὰ μπαίνουν μέσα στὸ Ἱερὸ ἢ νὰ γίνωνται κ΄ ἐκεῖνες ἱερεῖς;

Δὲν θ᾽ ἀπαντοῦσα ἂν δὲν ἦταν ἕνα σύγχρονο θέμα. Ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία» αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἔχει ἤδη εἰσαγάγει στὴν λατρεία ἱέρειες. Δηλαδὴ οἱ γυναῖκες τελοῦν τὴν «θεία λειτουργία»· πολὺ δὲ παραπάνω, Διαβάστε περισσότερα