Ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα

(Γράφει εἰδικὸς συνεργάτης) Εἶναι ἐκπεφρασμένη καὶ δεδηλωμένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ προβεῖ σὲ ἐνέργειες γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὸν ἑορτασμὸ τοῦ ὀρ­θόδοξου Πάσχα ἔτσι ὥστε νὰ ἑορτάζεται τὴν ἴδια Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν Ἐκκλησία του ἑνώνει, ὁ σατανᾶς χωρίζει

Στὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καὶ τὴν Κυρια­κὴ τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Α΄ Οἰκουμενι­κῆς Συνόδου. Γιατί ὀνομάζεται ἔτσι ἡ Κυριακὴ αὐ­τή; * * * Ὑπάρχουν δυὸ εἴδη – Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ στὸν Οἰκουμενισμό, ΟΧΙ στὴν Πανθρησκεία!

γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ταμουρίδης Ἀντγος (ἐ.ἀ.)-Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες λαμβάνουν χώρα σημαντικὰ παγκόσμια πολιτικά, οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ θρησκευ­τικά δρώμενα. Μέσα σὲ αὐτὸ Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΙΣ Ι. ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

(ἀποσπάσματα) Μὲ πολὺ μεγάλη θλίψη, ἐμεῖς, Ἡγούμενοι καὶ Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Πα­τρίδος μας, βιώσαμε τὸ οἰκτρὸ ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων… Ἐπειδή, Διαβάστε περισσότερα

Ἐναντίον τοῦ νόμου τῆς φύσεως

Σήμερα ἐναντίον τοῦ Εὐαγγελικοῦ νόμου, αὔριο καὶ μεθαύριο ἐναντίον καὶ τοῦ ἀγράφου, τοῦ φυσικοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος ἀπεχθάνεται τὰς παρὰ φύσιν σχέσεις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Μήπως τοῦτο δὲν συνέβη στὴν Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

Ἀθῷοι ἀπὸ τὶς κατηγορίες οἱ πατέρες τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Προεξαγγελία …«θυέλλης» Ὁ συμπτωματικὸς τὸ 2025 συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς παπικοὺς θὰ σημάνῃ, ὅπως ἐξήγγειλε ὁ Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (Μοναχοῦ Ἀβερκίου)

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Τὸ Παλίμψηστον» τῆς Θεσσαλονίκης ἐξεδόθη τὸ ἔργο «Ἡ Μασονία ἀπὸ αὐθεντικὲς πηγές», μὲ πολλὲς πλη­ροφορίες γιὰ τὸν χαρακτῆρα, τοὺς σκοποὺς καὶ τὴ δρᾶσι τῆς ὀργανώσεως σὲ κρίσιμα Διαβάστε περισσότερα

Πνεῦμα πλάνης ἐξαπλώνεται μὲ καταπληκτικὸ ῥυθμὸ

Δὲν εἶνε τίποτε, σοῦ λέει, ἡ μοιχεία· δὲν εἶνε τίποτε ἡ πορνεία· δὲν εἶνε κακὰ πρά­γματα αὐτά. Τί κάθεσαι καὶ μοῦ λὲς ἐσύ;… Τὸ προφήτευσε αὐτὸ ἡ ἁγία Γραφή. Ἔλεγε, Διαβάστε περισσότερα

«Ἀπολύτως πιστεύω, ὅτι ἔχουμε ἤδη μπεῖ στὸ προοίμιο τῶν ἐσχάτων» (π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος)

­­(Ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος μᾶς ἄφησε μία μεγάλη πνευματικὴ κληρονομιά. Μᾶς παρέδωσε ἕναν τεράστιο ἀριθμὸ κατηχητικῶν ὁμιλιῶν, κατανεμημένων σὲ διαφορετικὲς θεματικὲς σειρές. Ἀκούσαμε καὶ συλλέξαμε ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ ὁμιλιῶν, κατὰ Διαβάστε περισσότερα

Ὁ θρῆνος τοῦ μέλλοντος!

Ἑλλάδα, ἔτος 2024 μετὰ Χριστόν! Ἔτος θαυμαστόν! Ἔτος ἐθνικῆς εὐτυχίας! Ἐπὶ τέλους ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες νοιώθουμε εὐτυχεῖς! Εὐτυχεῖς γιὰ τὰ «δημοκρατικά» μας αἰσθήματα. Εὐτυχεῖς γιὰ τὸν «ἀνθρωπισμό» μας! Εὐτυχεῖς γιὰ Διαβάστε περισσότερα