Ἄνοδος καὶ κάθοδος τοῦ Χριστιανοῦ

Ὁ Χριστιανὸς δὲν εἶνε μόνο ἄνοδος, εἶνε καὶ κάθοδος. Ἄνοδος εἶνε νὰ κλείνεσαι σ᾽ ἕνα δωμάτιο καὶ νὰ ἀνεβαίνῃς νὰ ἀνεβαίνῃς νὰ ἀνεβαίνῃς, νὰ προσ­εύχεσαι, νὰ βρίσκεσαι ψηλὰ ψηλά. Νὰ Διαβάστε περισσότερα