Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (Μοναχοῦ Ἀβερκίου)

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Τὸ Παλίμψηστον» τῆς Θεσσαλονίκης ἐξεδόθη τὸ ἔργο «Ἡ Μασονία ἀπὸ αὐθεντικὲς πηγές», μὲ πολλὲς πλη­ροφορίες γιὰ τὸν χαρακτῆρα, τοὺς σκοποὺς καὶ τὴ δρᾶσι τῆς ὀργανώσεως σὲ κρίσιμα Διαβάστε περισσότερα