Οι 7 βαθμίδες της Νηστείας

Άγιος Ιωάννης επίσκοπος ερημίτης της Σύχλας «Μετά από ένα μήνα ξεκίνησα πάλι για την Συχαστρία. Είχα κάποια δουλειά με τον π. Κλεόπα. Στο δρόμο μου προσευχόμουν να συναντήσω τον όσιο Διαβάστε περισσότερα