Οι 7 βαθμίδες της Νηστείας

Άγιος Ιωάννης επίσκοπος ερημίτης της Σύχλας «Μετά από ένα μήνα ξεκίνησα πάλι για την Συχαστρία. Είχα κάποια δουλειά με τον π. Κλεόπα. Στο δρόμο μου προσευχόμουν να συναντήσω τον όσιο Διαβάστε περισσότερα

Νὰ σταματήσῃ αὐτὸ τὸ ξήλωμα! (Τὸ βλατίο)

Τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου ἀρχιμ. Γρηγορίου   Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ βλατίο τοῦ κόσμου! (Βλατίο εἶναι ἕνα πολύτιμο ὕφασμα, καλοϋφασμένο καὶ πλουμιστὸ ἀπὸ τὰ ἄνθη τοῦ ἀγροῦ τὰ Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία ποὺ ἐλήφθησαν

Λάβαμε τὶς ἀκόλουθες ἐκδόσεις. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ διέξοδο στὰ ἀδιέξοδά μας καὶ ἀσφάλεια στὶς ἀνασφάλειές μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20172, σσ. 39. μητροπολίτου Κυρήνης Ἀθανασίου Κυκκώτου, Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καὶ οἱ ἱερεῖς

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει καὶ πανηγυρίζει ὁ ἰσαπόστολος καὶ ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ ὑμνογράφος ἀπορεῖ τί ἐγκώμια νὰ τοῦ πλέξῃ καὶ λέει· Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσουμε, ἅγιε Κοσμᾶ; Διαβάστε περισσότερα