Ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα

(Γράφει εἰδικὸς συνεργάτης) Εἶναι ἐκπεφρασμένη καὶ δεδηλωμένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ προβεῖ σὲ ἐνέργειες γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὸν ἑορτασμὸ τοῦ ὀρ­θόδοξου Πάσχα ἔτσι ὥστε νὰ ἑορτάζεται τὴν ἴδια Διαβάστε περισσότερα