Ψευδοπροφῆτες

Ψευδοπροφῆτες Ὁ διάβολος πολεμᾶ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ μὲ δύο τρόπους· εἴτε ἀντιστρατευόμενος σ᾽ αὐτὸ καὶ διώκοντας μὲ τὰ ὄργανά του τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θε­οῦ, εἴτε προσπαθώντας νὰ τὸ οἰκειοποιηθῇ, γιὰ Διαβάστε περισσότερα